برگزاری چندین سمینار آشنائی با توانمندی های ایران پتک در شهرهای جنوبی کشور


برگزاری چندین سمینار آشنائی با توانمندی های ایران پتک در شهرهای جنوبی کشور


در راستای معرفی هرچه گسترده تر خدمات و توانمندی های گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک و همچنین رویارویی مستقیم با عاملین ارجمند ابزار و اطلاع از نقطه نظرات و پیشنهادات پیرامون این صنف و همچنین برقراری امکان تسهیل ارتباط ، هفته آتی در فاصله زمانی دوم تا هشتم اردیبهشت سمینارهائی به میزبانی ایران پتک و با حضور مدیر عامل محترم در شهرهای اهواز، بهبهان ، بوشهر و شیراز برگزار خواهد شد . از کلیه علاقمندان به حضور  ، تقاضا دارد درخواست خود را از طریق واحد روابط عمومی این شرکت اعلام نمایند .