جک ناخنی

به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر ارتفاع(mm) ظرفیت حداکثر ارتفاع (mm) حداقل ارتفاع (mm) قیمت (ریال) خرید
SJ 1010 16 2.5 تن 34 228 47,117,000 -
SJ 1020 22 5 تن 429 282 67,301,000
SJ 1030 25 10 تن 462 310 90,406,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 5 + 8 =