مجموعه تایپ دستی اعداد

  • مجموعه تایپ دستی اعداد، حاوی یک نگهدارنده، سنبه های اعداد 0 تا 9 و سنبه فضا ساز، از هر کدام 5 عدد (مجموعاً 50 عدد) و یک آچار آلن است.
  • این مجموعه در جعبه های پلاستیکی ارائه می شود.


به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر مقطع سنبه (mm) ظرفیت نگهدارنده ارتفاع سنبه (mm) قیمت (ریال) خرید
FS 1010 3x6x19 10 4 14,260,000
FS 1011 2x4x15 12 2 13,561,000 -
FS 1012 3x6x19 10 3 14,249,000
FS 1013 4x8x25 8 5 14,978,000 -
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 5 + 10 =