مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

  • مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف حاوی یک نگهدارنده یک ردیفه، 100 عدد سنبه (اعداد 0 تا 9، حروف A-Z، علائم "/", ".", "," و "-") و سنبه فضا ساز، از هر کدام 5 عدد به همراه یک عدد پنس و یک عدد آچار آلن است.
  • این مجموعه در جعبه چوبی ارائه می شود.

به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر مقطع سنبه (mm) ظرفیت نگهدارنده ارتفاع سنبه (mm) قیمت (ریال) خرید
FS 4910 4x8x25 8 5 25,502,000 -
FS 5110 3x6x19 10 4 24,279,000 -
FS 5310 3x6x19 10 3 23,227,000
FS 5410 2x4x15 12 2 23,227,000 -
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 7 + 1 =