نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی

  • مناسب جهت نگه داشتن سنبه های دستی و ایجاد سهولت در انجام عمل مارک زنی و همچنین جلوگیری از اصابت چکش با دست کاربر.
  • استفاده از یک مکانیزم فنری جهت نصب سریع و نگه داشتن سنبه.
  • دارای بدنه آلومینیومی سبک و محکم.


به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر وزن (gr) (L (mm حداکثر مقطع سنبه (mm) قیمت (ریال) خرید
LK 9910 450 170 19x19 866,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 5 + 11 =