پرس مارک زنی نیوماتیک

  • دامنه کاربرد این دستگاه عمدتاً در صنایع مکانیک دقیق، اپتیک، جواهرسازی، برق، ابزار دقیق، حمل و نقل، بسته بندی و غیره می باشد.
  •  برای مارک زنی کاراکتر ها با ارتفاع و عمق کم بر روی فلزات نرم و ورق های نازک مناسب است.
  • عملکرد آن بصورت نیوماتیک می باشد.
  • این دستگاه با اعمال فشار و نیروی کم، قادر است ضربه ای مؤثر ایجاد کند.
  • این پرس به یک ضربه زننده فنری مجهز بوده و فشار کاری آن قابل تنظیم می باشد.


به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر وزن (gr) حداکثر نیروی پرس (kg) ارتفاع کلی ستون (mm) سطح کاری میز (mm) قیمت (ریال) خرید
ZB 2035 49000 300 900 160x160 30,993,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 11 + 14 =