ایمنی

1.    هرگز از آچار با دسته خمیده یا غلاف شکسته استفاده نکنید.
2.    کنترل ادواری و تمیزکاری دندانه های فک های آچارها توصیه می شود.
3.    جهت اعمال گشتاورهای آنی زیاد برای بازکردن و بستن لوله ها و اتصالات آن ها نمی توان از آچار لوله گیر استفاده کرد، چرا که بدین منظورطراحی نشده است؛ در این مواقع بایستی از آچارشلاقی استفاده کنید.
4.    جهت اعمال نیروهای بیشتر و موثرتر هیچ گاه طول دسته های لوله گیر را بوسیله اهرم افزایش ندهید. (خصوصاً در آچار لوله گیرهای سایز پائین)
5.    از آچار لوله گیرها برای کار بر روی مقاطع گرد و شش گوش بسیار سخت استفاده نکنید چرا که سطوح آجدار فک ها را تخریب می کنند.
6.    از آچار لوله گیرها برای بازکردن و بستن لوله های پلاستیکی و اتصالات آن ها استفاده نکنید چرا که سطوح آن ها را خراب کرده و میتوانند باعث شکستگی آن ها شوند.
7.    هرگز از آچار لوله گیر به عنوان چکش استفاده نکنید.
8.    هرگز توسط چکش به لوله گیر ضربه نزنید.
9.    هرگز از آچار لوله گیر برای خم کردن، بالا کشیدن یا بلند کردن لوله استفاده نکنید.
10.    در زمان استفاده از آچار فرانسه، ابتدا آن را بر روی مهره بصورت محکم تنظیم کرده و اعمال نیرو را بگونه ای انجام دهید که جهت اعمال گشتاور به سمت فک ثابت باشد.
11.    هرگز از یک آچار فرانسه برای رها سازی یک مهره فریزشده استفاده نکنید، هرگز از آچار فرانسه ای که بصورت آزاد و غیر محکم بر روی اتصالات (پیچ، مهره و ...) تنظیم نشده اعمال نیرو نکنید. 


12.    ازاعمال گشتاور بیش از حد مجاز خودداری کنید. استفاده از یک آچار گشتاورسنج مناسب جهت برقراری ایمنی توصیه نمی شود.
13.    هرگز از اعمال حرارت های بالا به آچار استفاده نکنید چرا که این امر موجب تغییر سختی و ساختار فلزی و طبعاً آسیب به ابزار خواهد شد.
14.    هیچگاه از انبرقفلی برای بلند کردن اشیاء و وزنه های سنگین استفاده ننمائید.
15.    افزایش طول دسته انبرقفلی برای اهرم کردن و افزایش نیروی اعمالی مجاز نیست.
16.    از قرار دادن فک های انبرقفلی در مجاورت مستقیم منابع حرارتی خودداری نمائید توجه داشته باشید که درجه حرارت فک ها نبایستی به بالاتر از 250 درجه سانتی گراد برسد.
17.    جهت اعمال نیرو به دسته انبرقفلی ها، هرگز از پا استفاده نکنید.
18.    از اینکه فک های آچارها تیز، بدون روغن یا براده هستند، اطمینان حاصل نمائید.

1. از اعمال ضربات مستقیم بوسیله اجسام سخت (همانند چکش) بر روی سطح سندان و سطوح فک ها خودداری نمائید.
2. از قراردادن منابع حرارتی و یا اجسام بسیار داغ (بالاتر از 200 درجه) در مجاورت و یا تماس مستقیم با سطوح سندان و فک های گیره خودداری نمائید.
3. هیچگاه جهت اعمال نیروی بیشتر، طول دسته میل پیچ را بوسیله اهرم کردن افزایش ندهید.
4. از قراردادن اجسام بسیار سخت و اعمال نیرو به آن ها خودداری نمائید چرا که این عمل می تواند باعث آسیب رساندن به سطوح آج خورده فک ها گردد.
5. هرگز از فک گیره ها به عنوان یک سندان استفاده ننمائید.
6. اگر قرار است قطعه کار درون گیره مورد عملیات اره کاری قرار گیرد تا حد امکان عملیات اره کاری را در مجاورت فک قرار دهید(جهت جلوگیری از لرزش)
7. وقتی قطعه کار خیلی بزرگی را توسط گیره نگه داشته اید، ابتدا قسمت انتهائی آن را نگه داشته و بعد اعمال نیرو کنید.
8. از اعمال نیروی زیاد بر روی قطعه کار در گوشه فک خودداری کنید، این عمل موجب شکستن فک می گردد.
9. اگر قرار است بر روی قطعه داخل گیره عملیات چکش کاری را انجام دهید، حتماً از عینک ایمنی استفاده کنید.
10. اگر دسته گیره دچار خمیدگی شده است حتماً آن را تعویض کنید.
11. خلاصی بین پیچ و مهره را تنظیم کنید و اگر این خلاصی بیش از حد مجاز بوده و بر روی دسته تاثیر می گذارد، آن ها را تعویض کنید.

1.    همیشه در هنگام استفاده از قلم ها از دستکش یا غلاف ایمنی محافظ دست استفاده نمایید.
2.    با توجه به نوع و موقعیت کار، سایز و شکل قلم و چکش مناسب را جهت ضربه زدن انتخاب نمایید.
3.    هنگام کار به لبه قلم نگاه کنید نه به سر قلم تا ضربه های چکش منحرف نشده و ایجاد جراحت ننماید.
4.    هیچگاه از قلم ها جهت کار بر روی مواد سخت شده ای که سختی بیش از 40 راکول سی ( (HRC دارند، استفاده نکنید چرا که خطر شکسته شدن لبه قلم و آسیب رساندن به شما را در پی خواهد داشت.
5.    مراقب باشید که هیچگاه لبه قلم آغشته به روغن نشود.
6.    در فواصل معین کار، پلیسه و لبه های تیز انتهای ضربه پذیر و یا نوک فرسوده شده قلم ها را سنگ زنی نمائید، این پلیسه ها و یا لبه های تیز می توانند در اثر ضربه های مداوم چکش ایجاد شوند.
7.    در هنگام سنگ زنی قلم ها، توجه داشته باشید که حرارت بیش از حد ایجاد نشود و برای اطمینان بیشتر، مرتباً آن را با آب خنک نمائید.
8.    هرگز از یک قلم که دچار خمیدگی، حالت دندانه دندانه شدن، ترک، قارچی شکل یا فرسودگی بیش از حد شده است، استفاده نکنید. چنانچه نوک قلم کند شده است، می توانید آن را تیز کنید.
9.    هرگز از قلم برای برش سنگ یا بتن استفاده نکنید.
10.    قبل از انجام کار، اطمینان یابید که سطوح ضربه زننده چکش و کله گی ابزار عاری از مواد زائد نظیر روغن باشد.
11.    به کاربر قبل از استفاده از ابزار، روش استفاده صحیح از ابزار آموزش دهید.
12.    همواره ضربات چکش را به صورت مستقیم وارد نمائید تا از انحراف ضربه جلوگیری بعمل آید. 


13.    هرگز به بدنه ابزار (قلم، سنبه و ...) ضربه نزنید.


14.     هرگز قلم را مجدد تحت عملیات حرارت قرار ندهید.
15.    همواره به این نکته دقت داشته باشید که لبه های برشی و نوک ابزار، تیز بوده و بایستی با زاویه درستی نسبت به سطح مقطع به کار گرفته شود.
16.    در قلم های تخت، تنها از یک گوشه نوک ابزار استفاده نمائید.
17.    اگر چنانچه در خصوص محدودیت ها و قابلیت های کاری یک ابزار مطمئن نیستید، حتماً با تولید کننده تماس گرفته و با ایشان مشورت کنید.
18.    هرگز از قلم، به عنوان اهرم استفاده نکنید.
19.    بهتر است در حین کار با قلم ها قسمت بالائی بدن شامل چشم ها (توسط عینک ایمنی) و دستان پوشیده باشد.
20.    در صورتیکه تیغه نامناسب قلم یا فشار نامناسب را به کار ببرید، قطعه کار را دچار آسیب خواهید کرد.
21.    اگر قطعه کار آنچنان سنگین نیست که در صورت ضربات چکش بر روی قلم حرکت نکند، بایستی آن را درون گیره یا به هر نحوی از انحناء در محل خود ثابت کرد.
22.    هرگز از قلم مخصوص چوب روی سطوح فلز استفاده نکنید.


1.    جهت ضربه زدن روی نگهدارنده های دستی، بایستی از چکش با سایز متناسب استفاده کرد.
2.    به هنگام استفاده از پرس های ضربه ای (لنگ) باید توجه داشت که اگر ضخامت قطعات بیش از چند دهم میلی متر تفاوت داشته باشد اختلاف عمق مارک ها بسیار زیاد بوده و عمر سنبه های مارک زنی کاهش خواهد یافت چرا که هر چه عمق مارک زنی بیشتر باشد نیروی وارده به سنبه ها افزایش یافته و سریعتر مستهلک می شوند.
3.    پرس های هیدرولیک معمولی در صورتیکه مجهز به سیستم کنترل فشار هیدرولیک و یا تنظیم کورس دقیق باشند محدودیت مارک زنی بر روی قطعات با تولرانس ضخامتی بالا را ندارند ضمن اینکه برای مارک زنی با عمق زیاد، پرس های ضربه ای مناسب تر می باشند چرا که سنبه ها کمتر آسیب می بینند.
4.    سطح قطعه ای که قرار است مارک زنی شود بایستی کاملاً صاف و تخت باشد تا اینکه تمام ارقام در یک زمان درگیر شده و عمق آن ها یکسان باشد در غیر این صورت بعضی از ارقام زودتر تخریب شده و با دیگر ارقام اختلاف ارتفاع پیدا خواهند کرد.
5.    در هنگام استفاده از سنبه های مارک زنی، مراقب باشید که بیش از حد فرسوده نشوند چرا که در این حالت، لبه های تیز حروف و اعداد از بین رفته و پهن می شوند بنابراین نیروی مارک زنی به شدت افزایش یافته و اثر مارک زنی بر روی قطعه نامناسب خواهد بود.
6.    سختی قطعاتی که مارک زنی می شوند نبایستی بیش از 38 راکول سی باشد چرا که باعث تخریب زودهنگام سنبه ها می شود.
7.    پرس های دستی و نیوماتیک برای مارک زنی نیروی پائین بسیار مناسب هستند این پرس ها معمولاً می توانند تا حدود 6 تن نیرو اعمال کنند.
8.    پرس های هیدرولیک و هیدرونیوماتیک معمولاًحدود 15 تن نیرو دارند.
9.    در هنگام کار دستگاه پرس مارک زنی، مطمئن شوید که دنباله هلدر تا انتها در ابزارگیر قرار گرفته باشد چرا که در غیر این صورت نیروی ضربه به طور کامل اعمال نخواهد شد.
10.    سنبه های دستی را بطور عمودی بر روی قطعه کار قرار داده و ضربات چکش را بصورت کاملاً عمود به سنبه وارد کنید.
11.    از سنبه های پلیسه شده استفاده نکنید چرا که ممکن است پلیسه های آن پرتاب شده و به کاربر آسیب برساند.
12.    در صورت پلیسه شدن مقطع سنبه، آن را با سنگ صاف کرده و مجدداً مورد استفاده قرار دهید.

1.    قبل از عمل رنده کاری توسط تیغه سطح چوب، از نبودن پیچ یا میخ روی سطح کار مطمئن شوید.
2.    پس از خاتمه رنده کاری، جهت جلوگیری از کنده شدن رنده، آن را به پهلو روی میز کار قرار دهید.
3.    از رنده پرداخت برای رندیدن رنگ، روغن، چسب و امثال آن استفاده ننمائید.
4.    جهت پاک کردن سوهان، برسی را در جهت دندانه های روئین بکشید.
5.    هرگز از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
6.    قطعه کاری که قرار است سوهان کاری شود را طوری قرار دهید که حرکت نکند (حتی المقدور آن را ببندید) تا از وقوع هرگونه حادثه احتمالی خودداری شود.
7.    برای اجتناب از آسیب دیدن آج ها، هرگز بر روی سوهان ضربه نزنید.
8.    ضمن اطمینان از محکم بودن سوهان در دسته و قطعه کار هیچگاه بر روی مواد سخت تر از خود سوهان کار نکنید.
9.    هرگز در حین کار با سوهان موج گیر بدنه خودرو، فشار بیش از حد وارد نکنید زیرا بدنه اتوموبیل از فلزاتی به ضخامت تقریبی 0/8 میلی متر ساخته می شود و امکان دارد در سطح کار ایجاد بریدگی نماید.
10.    هرگز در هنگام کار، دست خود را جلوی سوهان قرار ندهید.
11.    در هنگام سوهان کاری فلزاتی که قبلاً روی سطوح آن ها رنگ زده شده نسبت به نوع رنگ از حلال مناسبی مانند نفت و یا آب استفاده کرده و سطح آن را تمیز کنید تا مانع از لیز خوردن سوهان گردد.
12.    هرگز از سوهان به عنوان چکش استفاده نکنید زیرا جنس آن از فولاد شکننده بوده و ممکن است قطعاتی از آن کنده و پرتاب شوند.  

1.    هرگز از جعبه ابزار به عنوان سندان، پایه، خرک نجاری و یا جای غذا استفاده نکنید.
2.    قبل از بازگرداندن ابزارها به داخل کمد یا جعبه ابزار، آن ها را چنانچه خیس یا چرب هستند، پاک کنید.
3.    هرگز میز کارگاهی را در شرایطی که به خوبی بر مسیر روبرو مسلط نیستید، نکشید. همواره میز بایستی پیش روی شما باشد و شما آن را هل دهید.
4.    قبل از به حرکت در آوردن میز کار، کشوها را قفل کنید.
5.    هرگز میز یا کمد را با شتاب زدگی و به سرعت حرکت ندهید چون وجود حتی یک شیء کوچک در کف می تواند حادثه آفرین باشد.
6.    ظرفیت مجاز بارگیری هر کشو را رعایت کنید.
7.    هرگز در حالیکه تعدادی ابزار بر روی کمد رها شده اند، کمد را حرکت ندهید.

 


1.هرگز از چکش میخ کش برای ضربه زدن بر روی بتن، قلم های فولادی یا اشیاء مشابه سخت شده، میخ طویله استفاده نکنید. ضمناً هرگز از بخش کناری کله گی این چکش جهت ضربه زدن استفاده نکنید.
 
2. هرگز از چکش با دسته معیوب یا لق استفاده نکنید.
 
3. هرگز از چکشی که وزنه آن به حالت دندانه دندانه در آمده است، ترک خورده است، دچار حالت قارچی شده است و یا بیش از حد فرسوده شده است استفاده نکنید.
 
4. هرگز از چکش های چوبی یا لاستیکی برای بیرون آوردن میخ ها یا پیچ ها یا ضربه زدن به قطعات تیز فلزی استفاده نکنید.
 
5. هرگز از پتک صلیبی برای ضربه زدن به قطعات فلزی استفاده نکنید.
 
6. همواره از چکش متناسب با نوع کار (از نظر شکل و سایز) استفاده کنید. چکش های سبک (سایز 100 تا 2000 گرمی) جهت ضربه زدن به چوب، فلز، بتن، سنگ یا عملیات اجرائی بنائی، نجاری و آهنگری به کار می روند. چکش های سنگین (بیش از 2000 گرم) جهت ضربه زدن به فلزات سخت نشده، شکل دادن یا خم کردن آن ها و هم چنین برای شکستن یا شکل دادن سنگ یا بتن مناسب هستند.
 
7. هرگز از یک چکش برای ضربه زدن به چکش یا تبر دیگر استفاده نکنید.
 
8. ضربات را به صورت مایل به سطح ضربه خورنده استفاده نکنید.
 
9. هرگز چکش و یا پتک های دسته چوبی را در مجاورت منابع حرارتی قرار ندهید تا چوب رطوبت خود را از دست داده، خشک شده و کله گی لق نشود.
 
10. چکش را بسیار روان و بدون هرگونه فشار و استرس، اما پرقدرت در دست بگیرید یعنی همانگونه که با دیگران دست می دهید.
 
11. در زمان کوبش ضربات سنگین، قسمت انتهای ضربه و در زمان کوبش ضربات سبک تر، قسمت باریک میانه را در دست بگیرید.
 
12. بدون مسلح شدن چشمان به عینک، هرگز کار را آغاز نکنید.
 
13. از ضربه زدن به اشیاء پلیسه شده که از آنها احتمال کندگی و پرتاب پلیسه وجود دارد، خودداری نمائید.
 
14. پس از اتمام کار با چکش، حتماً آن را برای استفاده بعدی تمیز کرده و کنار بگذارید.
 
15. هرگز به یک سطح فولادی سخت شده توسط چکش ضربه نزنید.
 
16. در کلیه کارها، چکش زدن را با ضربات سبک آغاز کنید.
 
17. قبل از به کارگیری چکش، مطمئن شوید که دسته چرب یا لیز نباشد.
 
18. هرگز از قسمت دسته چکش برای ضربه زدن استفاده نکنید.
 
19. هرگز از قسمت دسته چکش برای اهرم کردن استفاده نکنید.
 
20. همیشه در هنگام کار کردن با چکش، شیشه های اطراف محل ضربه را بپوشانید.
 
21. برای ضربه زدن به قلم ها، سنبه ها و گوه ها و ... سطح ضربه زننده چکش باید بزرگتر از محلی باشد که به آن ضربه وارد می کنید به عنوان مثال برای ضربه وارد کردن به یک قلم با قطر 12 میلی متر، به چکش با سطح ضربه زننده حداقل 25 میلی متر نیاز است.

1.    قبل از شروع کار مطمئن شوید که سر چکش یه دسته یه خوبی محکم شده باشد.
2.    در هنگام چکش کاری، سیم های اتوموبیل را از باطری جداکنید زیرا حتی با ایجاد یک اتصال کوتاه در سیستم برق اتوموبیل، جرقه ایجاد شده و باعث آتش سوزی میشود.
3.    هرگز با چکش به سطح سندان نکوبید چون ممکن است ذرات فلز به صورت شما یا سایرین پرتاب شده و ایجاد جراحت کنند.
4.    هرگز از سوهان بدون دسته محافظ استفاده نکنید چون می تواند باعث ایجاد بریدگی شود.
5.    هرگز از سوهان به عنوان چکش استفاده نکنید زیرا جنس آن از فولاد شکننده بوده و ممکن است قطعاتی از آن پرتاب شوند.
6.    هرگز در حین کار فشار مازاد به سوهان وارد نکنید زیرا بدنه اتوموبیل از فلزاتی به ضخامت تقریبی  ۰/۸ میلی متر ساخته می شود و می تواند در سطح کار بریدگی ایجاد کند.