بستن
فیلتر محصولات
باربر جعبه ای دو طبقه

باربر جعبه ای دو طبقه

yes
سوهان ناخن

سوهان ناخن

yes
باربر حمل کپسول گاز 1051

باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۱

yes
چرخ ابزار براده برداری

چرخ ابزار براده برداری و CNC

yes
باربر با یک دیواره چوبی

باربر با یک دیواره چوبی

yes
مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

yes
چاقو تیزکن گرد 1

چاقوتیزکن گرد

yes
چکش صافکاری 2010

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌‌۲۰۱۰

yes
اره آهن بر 1

اره آهن بر

yes
سندان دستی 2810 1

سندان دستی ۲۸۱۰

yes
باربر با دسته های مایل جانبی

باربر با دسته های مایل جانبی

yes
کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

yes
مجموعه آچار های آلن با غلاف پلاستیکی

مجموعه آچار های آلن با غلاف پلاستیکی

yes
سوهان دقیق ستونی 1

سوهان دقیق ستونی

yes
میزکار ساده 1

میزکار ساده

yes
اهرم چرخ دار

اهرم چرخدار

yes
دسته و گوه چکشهای مهندسی

دسته و گوه چکشهای مهندسی

yes
قلاب بکسل 1

قلاب بکسل

yes
باربر با یک دیواره توری

باربر با یک دیواره توری

yes
پایه چوبی سنبه پین 1

پایه چوبی سنبه پین

yes
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

yes
سری کامل مفتولبر سخت بر

سری کامل مفتولبر سخت بر

yes
انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی)

انبرقفلی معمولی (مدل آمریکایی)

yes
چکش مسی

چکش مسی

yes
کارپاک

کارپاک

yes
سوهان دقیق ذوزنقه ای 1

سوهان دقیق ذوزنقه ای

yes
چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی 1

چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی

yes
تیغه اره آهن بر و مینی اره

تیغه اره آهن بر و مینی اره

yes
اهرم صافکاری 2610 1

اهرم صافکاری ۲۶۱۰

yes
قالب تنه 2210 1

قالب تنه ۲۲۱۰

yes
گیره رومیزی 1

گیره رومیزی

yes
انبر قفلی سیم چین 1

انبرقفلی سیم چین

yes
مجموعه پایه سندان ظریف کاری 1

مجموعه پایه سندان ظریف کاری

yes
تابلوی نمایش ابزار

استند ابزار به همراه آویز

yes
دسته پلاستیکی سوهان 1

دسته پلاستیکی سوهان

yes
چکش مهندسی غلاف دار

چکش مهندسی غلاف‌دار

yes
کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7

کمد کشودار سنگین کار- سری 7

yes
سطل زباله 1

سطل زباله

yes
دستگاه مخلوط کن

دستگاه مخلوط کن مدل JP 3010

yes
گازانبر ساختمانی 1

گازانبر ساختمانی (آرماتور بندی)

yes
فک متحرک و مهره آچار شلاقی - مدل آمریکایی

فک متحرک و مهره آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
سنبه تنظیم

سنبه تنظیم

yes
آسان بر ثابت دو چرخ

آسان بَر ثابت دو چرخ

yes
سوهان مهندسی نیمگرد 1

سوهان مهندسی نیمگرد

yes
قلم سرپهن با مقطع بیضی

قلم سرپهن با مقطع بیضی

yes
سوهان دقیق گرد 1

سوهان دقیق گرد

yes
محصولات آموزشی ایپکا

محصولات آموزشی ایپکا

yes
پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

yes
هویه مسی 1

هویه مسی

yes
انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

انبرقفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
نگهدارنده سنبه 1

نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی

yes
باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

yes
جعبه پلاستیکی ABS

جعبه پلاستیکی ABS

yes
گیره لوله رومیزی 1

گیره لوله رومیزی

yes
فک ثابت و پین آچار شلاقی - مدل آمریکایی

فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
ابر لاستیکی 1

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمد های کشودار)

yes
محافظ دست ویژه قلم ها 1

محافظ دست ویژه قلم ها

yes
پایه

پایه

yes
سندان آهنگری 1

سندان آهنگری

yes
تیغه پیچ گوشتی چهار سو

پیچ گوشتی چهار سو

yes
انبر قفلی تسمه دار 1

انبر قفلی تسمه دار

yes
پانل چوبی (جهت رویه میزکار)

پانل چوبی (جهت رویه میزکار)

yes
چکش صافکاری 2610 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۶۱۰

yes
قلاب افقی بشکه

قلاب افقی بشکه

yes
آچار آلن کوتاه

آچار آلن کوتاه

yes
سوهان دقیق سه گوش 1

سوهان دقیق سه گوش

yes
پایه گردان گیره رومیزی

پایه گردان گیره رومیزی

yes
باربر حمل بشکه 4020 1

باربر حمل بشکه ۴۰۲۰

yes
تبرچه

تبرچه

yes
آویز قلم ها و سنبه ها 1

آویز قلم ها و سنبه ها

yes
سنبه تنظیم پرچ

سنبه تنظیم پرچ

yes
نگهدارنده تایپ ماشینی 1

نگهدارنده تایپ ماشینی

yes
پرس مارک زنی مقاطع گرد

پرس مارک زنی مقاطع گرد

yes
نگهدارنده کولت TD 1011

نگهدارنده کولت TD 1011

yes
مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

yes
باربر با سه دیواره چوبی

باربر با سه دیواره چوبی

yes
تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو 1

تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو.

yes
قالب تنه 2410 1

قالب تنه ۲۴۱۰

yes
باربر حمل بشکه

باربر حمل بشکه ۴۰۲۱

yes
کمد ابزار CNC

کمد ابزار CNC

yes
روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

yes
آویز تک شاخه مورب

آویز تک شاخه مورب

yes
انبر قفلی C شکل

انبرقفلی C شکل

yes
سوهان مهندسی سه گوش 1

سوهان مهندسی سه گوش

yes
مینی اره 1

مینی اره

yes
چکش پوسته زدای جوش

چکش پوسته زدای جوش

yes
دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن

دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن مدل JP 2010

yes
چکش پوسته زدا

چکش پوسته زدا

yes
کمان اره مویی 1

کمان اره مویی

yes
سندان دستی 3010 1

سندان دستی ۳۰۱۰

yes
قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

yes
چکش صافکاری 3010 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۳۰۱۰

yes
تبر

تبر

yes
پیچ قلابدار 1

پیچ قلابدار

yes
سندان ظریف کاری 1

سندان ظریف کاری

yes
آویز C شکل

آویز C شکل

yes
مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه

مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1 متر

yes
کابل لخت کن قلاب دار 1

کابل لخت کن قلاب دار

yes
مدل چوبی مخصوص النگو

مدل چوبی مخصوص النگو

yes
گازانبر نجاری 1

گاز انبر نجاری

yes
دسته تیشه بنایی

دسته تیشه بنایی

yes
صندوق ابزار

صندوق ابزار

yes
قلم بنایی با مقطع بیضی

قلم بنایی با مقطع بیضی

yes
تیغه اره موئی

تیغه اره موئی

yes
باربر ویژه بارهای بلند 1

باربر ویژه بارهای بلند

yes
سری پلاستیکی چکش مهندسی

سری پلاستیکی چکش مهندسی

yes
اهرم بشکه

اهرم بشکه

yes
کمد لباس کار

کمد لباس کار

yes
باربر پله با صفحه تاشو

باربر پله با صفحه تاشو

yes
سندان دستی 2010 1

سندان دستی ۲۰۱۰

yes
سوهان چوب ساب تخت 1

سوهان چوب ساب تخت

yes
کیف سنبه های پین 1

کیف سنبه های پین

yes
پتک دو سر تخت 1

پتک دو سر تخت

yes
فک پلاستیکی گیره رومیزی 1

فک پلاستیکی گیره رومیزی

yes
قلم کاردی

قلم کاردی

yes
سوهان دقیق نیمگرد 1

سوهان دقیق نیمگرد

yes
میز کار ترکیبی 1

میزکار ترکیبی

yes
کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۸۱۰

yes
انبر قفلی مهره گیر 1

انبرقفلی مهره گیر

yes
سندان دستی 3210 1

سندان دستی ۳۲۱۰

yes
کابل لخت کن چاقویی 1

کابل لخت کن چاقویی

yes
گیره پیچی 1

گیره پیچی

yes
دسته و گوه چکش پوسته زدای جوش

دسته و گوه چکش پوسته زدای جوش

yes
سندان دستی 1810 1

سندان دستی ۱۸۱۰

yes
مهارکش دوسرچشمی 1

مهارکش دو سر چشمی

yes
گیره ظریف کاری 1

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) - سایز 25 میلی متر

yes
بسته تیغه یدک کاتر

بسته تیغه یدک کاتر

yes
سنبه تی شکل 1

سنبه تی (T) شکل

no
میخ بست 1

میخ بست

yes
پرس مارک زنی نیوماتیک

پرس مارک زنی نیوماتیک

yes
تیغه سوهان سطح فلز 1

تیغه سوهان سطح فلز

yes
باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 92 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 92 سانتی متر

yes
آچار آلن بلند

آچار آلن بلند

yes
قالب تنه 2310 1

قالب تنه ۲۳۱۰

yes
دسته چکش لاستیکی

دسته چکش لاستیکی

yes
اهرم صافکاری 2010 1

اهرم صافکاری ۲۰۱۰

yes
دسته و گوه چکش سرگرد

دسته و گوه چکش سرگرد

yes
باربر سه وضعیته 1

باربر سه وضعیته

yes
نگهدارنده سفارشی 1

نگهدارنده های سفارشی

yes
کیف قلم ها و سنبه ها 1

کیف قلم ها و سنبه ها

yes
سری کامل مفتول بر معمولی

سری کامل مفتولبر

yes
روکش پلاستیکی فک انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
سوهان دقیق ستونی بسیار باریک 1

سوهان دقیق ستونی بسیار باریک

yes
سوهان آلومینیوم ساب 1

سوهان آلومینیوم ساب

yes
نگهدارنده پیچ گوشتی

نگهدارنده پیچ گوشتی

yes
سوهان دقیق چهارگوش 1

سوهان دقیق چهارگوش

yes
نگهدارنده تایپ دستی 1

نگهدارنده تایپ دستی

yes
سوهان تیزکننده کاردی 1

سوهان تیزکننده تیغه ای ( کاردی )

yes
تیغه لوله بر

تیغه لوله بر

yes
مجموعه آچار های آلن

مجموعه آچارهای آلن با کیف برزنتی

yes
سوهان دقیق تخت نوک تیز 1

سوهان دقیق تخت نوک تیز

yes
مجموعه سنبه شماره کوب 1

مجموعه سنبه های شماره کوب

yes
سوهان دقیق کاردی 1

سوهان دقیق تیغه ای(کاردی)

yes
تیغه مفتول بر

تیغه مفتول بر

yes
انبردست ظریف کاری 1

انبردست ظریف کاری

yes
باربر تخت با دسته مایل

باربرتخت با دسته مایل

yes
شماره زن غلطکی با فنر قفل کننده

شماره زن غلطکی با فنرقفل کننده

yes
فازمتر

فازمتر

yes
چکش صافکاری 2410 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۴۱۰

yes
مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب 1

مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب

yes
قلم صلیبی با مقطع هشت پر

قلم صلیبی با مقطع هشت پر

yes
تیشه بنایی

تیشه بنایی

yes
فک منشوری گیره رومیزی 1

فک منشوری گیره رومیزی

yes
دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

yes
سوهان مهندسی تخت 1

سوهان مهندسی تخت

yes
آسان بر ثابت چهار چرخ

آسان بَر ثابت چهار چرخ

yes
چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

yes
سوهان مهندسی گرد 1

سوهان مهندسی گرد

yes
سوهان چوب ساب نیمگرد 1

سوهان چوب ساب نیمگرد

yes
سوهان دقیق دم ماهی 1

سوهان دقیق دم ماهی

yes
باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 85 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 85 سانتی متر

yes
تابلوی نمایش ابزار 1

تابلوی نمایش ابزار

yes
سوهان مهندسی چهارگوش 1

سوهان مهندسی چهارگوش

yes
برس سوهان 1

برس سوهان

yes
اهرم صافکاری 2810 1

اهرم صافکاری ۲۸۱۰

yes
مهره قلابدار 1

مهره قلابدار

yes
قیچی مفتول بر رومیزی 1

قیچی مفتول بر رومیزی

yes
تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو

تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
سندان دستی 2610 1

سندان دستی ۲۶۱۰

yes
دسته سوهان سطح

دسته سوهان سطح

yes
چکش مهندسی

چکش مهندسی

yes
آویز دو شاخه

آویز دو شاخه

yes
تیغه مفتول بر سخت بر

تیغه مفتولبر سخت بر

yes
صفحات مشبک

صفحات مشبک

yes
سنبه تایپ 1

سنبه های تایپ حروف و اعداد

no
سری کامل مفتول بر

سری کامل مفتول بر

yes
نگهدارنده آچار ها

نگهدارنده آچارها

yes
قلم سر تخت با مقطع هشت پر

قلم سرتخت با مقطع هشت پر

yes
فک ثابت و متحرک

فک ثابت و متحرک

yes
چکش چوبی 1

چکش چوبی

yes
قلاب عمودی بشکه

قلاب عمودی بشکه

yes
اهرم میخ کش

اهرم میخ کش

yes
سوهان تیزکننده لوزی 1

سوهان تیزکننده لوزی ( دو دم)

yes
جا قلمی

جا قلمی

yes
مجموعه کامل تایپ دستی 1

مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

yes
گیره ظریف کاری 4

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) - سایز 50 میلی متر

yes
سوهان سطح چوب

سوهان سطح چوب

yes
پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

yes
سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری 1

سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری

yes
آسان بر گردان چهار چرخ

آسان بَر گردان چهار چرخ

yes
چکش لاستیکی دو سر تخت 1

چکش لاستیکی دو سر تخت

yes
پتک چوبی 1

پتک چوبی

yes
تیغه پیچ گوشتی ستاره ای

پیچ گوشتی ستاره ای

yes
آسان بر ثابت شش چرخ

آسان بَر ثابت شش چرخ

yes
سوهان تیزکننده سه گوش کوچک 1

سوهان تیزکننده سه گوش کوچک

yes
باربر عمومی سه طرف توری

باربر عمومی سه طرف توری

yes
باربر حمل کپسول گاز

باربر حمل کپسول گاز

yes
باربر جعبه ای

باربر جعبه ای

yes
سنبه خارج کننده

سنبه خارج کننده

yes
قلاب براده گیر

قلاب براده گیر

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک بدون درب جانبی

کمد کشودار سبک کار متحرک بدون درب جانبی

yes
سندان دستی 2410 1

سندان دستی ۲۴۱۰

yes
سوهان دقیق تخت 1

سوهان دقیق تخت

yes
درب بشکه باز کن

درب بشکه باز کن

yes
زانوبان

زانوبان

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

yes
انبر کاشی

انبر کاشی

yes
دسته و گوه چکش پوسته زدا

دسته و گوه چکش پوسته زدا

yes
سوهان دنده میلیمتری 1

سوهان دنده میلیمتری

yes
سوهان دقیق تخت چهارطرفه 1

سوهان دقیق تخت چهار طرفه

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1/5 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1.5 متر

yes
قفسه

قفسه

yes
چکش سرگرد

چکش سرگرد

yes
ابزار خمکاری 2010 1

ابزار خمکاری ۲۰۱۰

yes
باربر با سه دیواره توری

باربر با سه دیواره توری

yes
سوهان چوب ساب گرد 1

سوهان چوب ساب گرد

yes
قیچی مفتولبر 1

قیچی مفتولبر معمولی

yes
قلم شیارزنی

قلم شیارزنی

yes
باربر با چهار دیواره توری ( سبدی )

باربر با چهار دیواره توری (سبدی)

yes
سوهان دنده اینچی 1

سوهان دنده اینچی

yes
سوهان های مویی (دم موشی)

سوهان های مویی

yes
باربر با چهار دیواره چوبی

باربر با چهار دیواره چوبی

yes
سوهان سطح فلز 1

سوهان سطح فلز

yes
دسته پلاستیکی سوهان مویی 1

دسته پلاستیکی سوهان مویی

yes
سنبه نشان

سنبه نشان

yes
باربر عمومی 1

باربر عمومی

yes

سیستم های هدایت مواد روانکاری 1/4 اینچ

yes
باربر پله 1

باربر پله

yes
قلم بنایی با مقطع هشت پر

قلم بنایی با مقطع هشت پر

yes
تیغه سوهان سطح چوب 1

تیغه سوهان سطح چوب

yes
نگهدارنده کولت 1

نگهدارنده کولت TD 1010

yes
دستگاه مارک زنی حرارتی 1

دستگاه مارک زنی حرارتی

yes
صندلی کارگاهی 1

صندلی کارگاهی

yes
کیف سنبه های خارج کننده و نشان 1

کیف سنبه های خارج کننده و نشان

yes
دسته و گوه پتک دو سر تخت

دسته و گوه پتک دو سر تخت

yes
چکش درودگری 1

چکش درودگری(با آهنربا)

yes
باربر با دیواره های جانبی

باربر با دیواره های جانبی

yes
تایر لور

تایر لور

yes
سوهان مهندسی کاردی 1

سوهان مهندسی تیغه ای ( کاردی )

yes
سوهان تیزکننده سه گوش 1

سوهان تیزکننده سه گوش

yes
سوهان نعل اسب 1

سوهان نعل بندی اسب

yes
نگهدارنده سنبه تی شکل 1

نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

yes
کمد کشودار تعمیرگاهی

کمد کشودار تعمیرگاهی

yes
ابزار خمکاری 2210 1

ابزار خمکاری ۲۲۱۰

yes
پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

yes
باربر با دو دیواره چوبی

باربر با دو دیواره چوبی

yes
مجموعه سنبه حروف کوب 1

مجموعه سنبه های حروف کوب

yes
آچار فرانسه 1

آچار فرانسه

yes
محفظه نگهدارنده کولت

محفظه نگهدارنده کولت

yes
چکش صافکاری 2210 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۲۱۰

yes
کاتر 1

کاتر

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 67 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 67 سانتی متر

yes
سنبه پین با دنباله آجدار

سنبه پین با دنباله آجدار

yes
سیستم هدایت مواد روانکار

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ½ اینچ

yes
مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلاف دار

مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلافدار

yes
دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
آچار شلاقی 1

آچار شلاقی (مدل آمریکایی)

yes
گیره صحرایی 1

گیره صحرایی

yes
سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

yes
کابل لخت کن معمولی 1

کابل لخت کن معمولی

yes
دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

yes
آچار لوله گیر 1

آچار لوله گیر 90 درجه

yes
تیغه مفتولبر

تیغه مفتولبر

yes
چکش میخ کش 1

چکش میخ کش

yes
شماره زن غلطکی خودکار

شماره زن غلطکی خودکار

yes
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

yes
سینی ABS

سینی ABS (جهت رویه کمدهای کشودار سری ۵)

yes
پالت طبقاتی رومیزی

پالت طبقاتی رومیزی

yes
سنبه دستی پرچ کاری

سنبه دستی پرچ کاری

yes
دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده - روانکار

دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده-روانکار مدل JP1010

yes
سوهان دقیق ستونی باریک 1

سوهان دقیق ستونی باریک

yes
سنبه پین

سنبه پین

yes
قیچی مفتولبر سخت بر 1

قیچی مفتولبر سخت بر

yes
پتک صلیبی (سنگ شکن)

پتک صلیبی(سنگ شکن)

yes
کیف کمری ابزار 1

کیف کمری ابزار

yes
سنبه شماره کوب داخل انگشتری 1

سنبه شماره کوب داخل انگشتری

yes
مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

yes
دسته و گوه چکش مسی

دسته و گوه چکش مسی

yes
باربر عمومی با کفی تاشو

باربر عمومی با کفی تاشو

yes
سنبه سفارشی 1

سنبه سفارشی

yes

دسته و گوه چکش سر پهن

yes
پرس مارک زنی دستی

پرس مارک زنی دستی

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک با درب جانبی

کمد کشودار سبک کار متحرک با در جانبی

yes
سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری 1

سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری

yes
نگهدارنده کولت TD 1012

نگهدارنده کولت TD 1012

yes
سندان دستی 2210 1

سندان دستی ۲۲۱۰

yes
طاقچه

طاقچه

yes
شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

yes
مهارکش دوسرقلاب 1

مهارکش دو سر قلاب

yes
قلم صلیبی با مقطع بیضی

قلم صلیبی با مقطع بیضی

yes
قیچی لوله های پلاستیکی 1

قیچی لوله های پلاستیکی

no
دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

yes
باربر با دو دیواره توری

باربر با دو دیواره توری

yes
جک ناخنی

جک ناخنی

yes
چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی 1

چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی

yes