بستن
فیلتر محصولات
اهرم میخ کش

اهرم میخ کش

yes
پایه

پایه

yes
اهرم چرخ دار

اهرم چرخدار

yes
تیغه اره موئی

تیغه اره موئی

yes
قلم کاردی

قلم کاردی

yes
گیره پیچی

گیره پیچی

yes
گیره رومیزی

گیره رومیزی

yes

دسته و گوه چکش پوسته زدای جوش

yes
اره آهن بر

اره آهن بر

yes
انبر قفلی تسمه دار

انبر قفلی تسمه دار

yes
نگهدارنده سنبه شماره و حروف کوب دستی

نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی

yes
پتک چوبی

پتک چوبی

yes
آچار آلن بلند

آچار آلن بلند

yes
چاقو تیز کن گرد

چاقوتیزکن گرد

yes
تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو

تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو.

yes
سندان دستی

سندان دستی ۳۲۱۰

yes
باربر حمل بشکه

باربر حمل بشکه ۴۰۲۱

yes
فازمتر

فازمتر

yes
سنبه های تایپ حروف و اعداد

سنبه های تایپ حروف و اعداد

no
قلاب بکسل

قلاب بکسل

yes
چکش صافکاری

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۲۱۰

yes
سوهان دقیق چهارگوش

سوهان دقیق چهارگوش

yes
سندان دستی

سندان دستی ۲۸۱۰

yes
سری کامل مفتولبر

سری کامل مفتولبر سخت بر

yes
پایه گردان گیره رومیزی

پایه گردان گیره رومیزی

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سبک کار متحرک بدون درب جانبی

yes

دسته تیشه بنایی

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 85 سانتی متر

yes
چکش صافکاری

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۸۱۰

yes
کمد کشودار تعمیرگاهی

کمد کشودار تعمیرگاهی

yes
سوهان سطح فلز

سوهان سطح فلز

yes
باربر ویژه بارهای بلند

باربر ویژه بارهای بلند

yes
انبر دست ظریف کاری

انبردست ظریف کاری

yes
پیچ گوشتی دو سو

پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

yes
میخ بست

میخ بست

yes
انبر قفلی سیم چین

انبرقفلی سیم چین

yes
چکش صافکاری

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۴۱۰

yes
سوهان دقیق گرد

سوهان دقیق گرد

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سبک کار متحرک با در جانبی

yes
آویز تک شاخه مورب

آویز تک شاخه مورب

yes
کمد ایستاده ابزار

کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

yes
مهارکش دو سر چشمی

مهارکش دو سر چشمی

yes
سوهان چوب ساب نیمگرد

سوهان چوب ساب نیمگرد

yes
اهرم بشکه

اهرم بشکه

yes
گیره صحرایی

گیره صحرایی

yes
کیف قلم و سنبه

کیف قلم ها و سنبه ها

yes
تبر

تبر

yes

دسته و گوه چکش سر پهن

yes
تیشه بنایی

تیشه بنایی

yes
آچار لوله گیر 90 درجه

آچار لوله گیر 90 درجه

yes
چرخ

چرخ پایه دار پیچی گردان ترمزدار با رینگ فولادی

yes
سنبه نشان

سنبه نشان

yes
قلاب عمودی بشکه

قلاب عمودی بشکه

yes
باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

yes
تایر لور

تایر لور

yes
چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی

چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی

yes
محافظ دست ویژه قلم ها

محافظ دست ویژه قلم ها

yes
ابزار خمکاری

ابزار خمکاری ۲۰۱۰

yes
شماره زن غلطکی با فنر قفل کننده

شماره زن غلطکی با فنرقفل کننده

yes
سوهان دقیق نیمگرد

سوهان دقیق نیمگرد

yes
چرخ

چرخ پایه دار گردان ترمزدار با رینگ فولادی

yes
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

yes
چکش درودگری

چکش درودگری(با آهنربا)

yes
سوهان چوب ساب تخت

سوهان چوب ساب تخت

yes

دسته و گوه چکش پوسته زدا

yes
باربر حمل بشکه

باربر حمل بشکه ۴۰۲۰

yes
کمد ایستاده ابزار

کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

yes
انبر کاشی

انبر کاشی

yes
چرخ ابزار براده برداری

چرخ ابزار براده برداری و CNC

yes
سنبه تنظیم پرچ

سنبه تنظیم پرچ

yes
جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی ABS

yes
پیچ گوشتی

پیچ گوشتی ستاره ای

yes
قالب تنه

قالب تنه ۲۴۱۰

yes
قیچی مفتولبر رومیزی

قیچی مفتول بر رومیزی

yes
سندان دستی

سندان دستی ۲۲۱۰

yes
مدل چوبی مخصوص النگو

مدل چوبی مخصوص النگو

yes
سوهان مهندسی تیغه ای ( کاردی )

سوهان مهندسی تیغه ای ( کاردی )

yes
نگهدارنده کولت

نگهدارنده کولت TD 1010

yes
دسته پلاستیکی سوهان

دسته پلاستیکی سوهان

yes
نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

yes
تبرچه

تبرچه

yes
اهرم صافکاری

اهرم صافکاری ۲۰۱۰

yes
کیف سنبه های پین

کیف سنبه های پین

yes

دسته و گوه پتک دو سر تخت

yes
طاقچه

طاقچه

yes
پایه چوبی سنبه پین

پایه چوبی سنبه پین

yes
سنبه پین

سنبه پین

yes
تیغه اره آهن بر

تیغه اره آهن بر و مینی اره

yes
نگهدارنده سفارشی

نگهدارنده های سفارشی

yes
پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

yes
باربر عمومی

باربر عمومی

yes
فک ثابت و متحرک

فک ثابت و متحرک

yes
سوهان دقیق تیغه ای (کاردی)

سوهان دقیق تیغه ای(کاردی)

yes
مجموعه سنبه شماره کوب

مجموعه سنبه های شماره کوب

yes
قلم صلیبی

قلم صلیبی با مقطع بیضی

yes
سوهان مهندسی گرد

سوهان مهندسی گرد

yes
سوهان مهندسی سه گوش

سوهان مهندسی سه گوش

yes
آویز C شکل

آویز C شکل

yes
تیغه سوهان سطح فلز

تیغه سوهان سطح فلز

yes
باربر عمومی سه طرف توری

باربر عمومی سه طرف توری

yes
سندان ظریف کاری

سندان ظریف کاری

yes
دسته پلاستیکی سوهان مویی

دسته پلاستیکی سوهان مویی

yes
فک منشوری گیره رومیزی

فک منشوری گیره رومیزی

yes
اهرم صافکاری

اهرم صافکاری ۲۶۱۰

yes

دستگاه مارک زنی حرارتی

yes
قیچی مفتولبر معمولی

قیچی مفتولبر معمولی

yes
تابلوی نمایش ابزار

تابلوی نمایش ابزار

yes
سندان دستی

سندان دستی ۱۸۱۰

yes
کمد ابزار CNC

کمد ابزار CNC

yes
چکش پوسته زدا

چکش پوسته زدا

yes
کابل لخت کن قلابدار

کابل لخت کن قلاب دار

yes
مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب

مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب

yes
نگدارنده تایپ دستی

نگهدارنده تایپ دستی

yes
سوهان چوب ساب گرد

سوهان چوب ساب گرد

yes
پرس مارک زنی نیوماتیک

پرس مارک زنی نیوماتیک

yes
کابل لخت کن چاقویی

کابل لخت کن چاقویی

yes

دسته و گوه چکش مسی

yes
باربر حمل کپسول گاز

باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۱

yes
مهره قلابدار

مهره قلابدار

yes
باربر سه وضعیته

باربر سه وضعیته

yes
نگهدارنده آچار

نگهدارنده آچارها

yes
باربر با دسته های مایل جانبی

باربر با دسته های مایل جانبی

yes

چکش مهندسی

yes
قفسه

قفسه

yes
آسان بر گردان چهار چرخ

آسان بَر گردان چهار چرخ

yes
روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

yes
دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

yes
شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

yes
چکش صافکاری

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌‌۲۰۱۰

yes
چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

yes
ابزار خمکاری

ابزار خمکاری ۲۲۱۰

yes
قیچی لوله های پلاستیکی

قیچی لوله های پلاستیکی

no
سنبه سفارشی

سنبه سفارشی

yes
باربر تخت با دسته مایل

باربرتخت با دسته مایل

yes
سوهان مهندسی چهارگوش

سوهان مهندسی چهارگوش

yes
سطل زباله

سطل زباله

yes
انبر قفلی مهره گیر

انبرقفلی مهره گیر

yes
مینی اره

مینی اره

yes
جاقلمی

جا قلمی

yes
سینی ABS

سینی ABS (جهت رویه کمدهای کشودار سری ۵)

yes
سوهان نعل اسب

سوهان نعل بندی اسب

yes

بسته تیغه یدک کاتر

yes
چکش سرگرد

چکش سرگرد

yes
چکش پوسته زدای جوش

چکش پوسته زدای جوش

yes
باربر حمل کپسول گاز

باربر حمل کپسول گاز

yes
کمان اره مویی

کمان اره مویی

yes
سوهان تیزکننده سه گوش

سوهان تیزکننده سه گوش

yes
سندان دستی

سندان دستی ۲۴۱۰

yes
سنبه دستی پرچ کاری

سنبه دستی پرچ کاری

yes
سری کامل مفتولبر

سری کامل مفتولبر

yes
آچار آلن کوتاه

آچار آلن کوتاه

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 92 سانتی متر

yes
چرخ

چرخ پایه دار ثابت با رینگ فولادی

yes
سوهان تیزکننده سه گوش کوچک

سوهان تیزکننده سه گوش کوچک

yes
پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

yes
باربر با سه دیواره چوبی

باربر با سه دیواره چوبی

yes
سری کامل مفتول بر

سری کامل مفتول بر

yes
باربر عمومی با کفی تاشو

باربر عمومی با کفی تاشو

yes
سندان دستی

سندان دستی ۲۶۱۰

yes
تیغه مفتولبر

تیغه مفتولبر

yes
چکش صافکاری

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۶۱۰

yes
باربر با یک دیواره چوبی

باربر با یک دیواره چوبی

yes
چرخ

چرخ پایه دار پیچی گردان با رینگ فولادی

yes
سندان آهنگری

سندان آهنگری

yes
سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری

سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری

yes
سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

yes
چرخ

چرخ با رینگ فولادی

yes
باربر با دو دیواره توری

باربر با دو دیواره توری

yes
انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

انبرقفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
قلم شیارزنی

قلم شیارزنی

yes
مجموعه سنبه حروف کوب

مجموعه سنبه های حروف کوب

yes
نگهدارنده پیچ گوشتی

نگهدارنده پیچ گوشتی

yes
سوهان دقیق تخت

سوهان دقیق تخت

yes
سیستم هدایت مواد روانکار

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ½ اینچ

yes
باربر با چهار دیواره توری ( سبدی )

باربر با چهار دیواره توری (سبدی)

yes
مهارکش دو سر قلاب

مهارکش دو سر قلاب

yes
قلم سر تخت

قلم سرتخت با مقطع هشت پر

yes
محفظه نگهدارنده کولت

محفظه نگهدارنده کولت

yes
آچار شلاقی

آچار شلاقی (مدل آمریکایی)

yes
قلم صلیبی

قلم صلیبی با مقطع هشت پر

yes
سنبه شماره کوب داخل انگشتر

سنبه شماره کوب داخل انگشتری

yes

سیستم های هدایت مواد روانکاری 1/4 اینچ

yes
دسته سوهان سطح

دسته سوهان سطح

yes
سوهان دقیق تخت چهار طرفه

سوهان دقیق تخت چهار طرفه

yes
باربر با دو دیواره چوبی

باربر با دو دیواره چوبی

yes
جک ناخنی

جک ناخنی

yes
میزکار ساده

میزکار ساده

yes
چکش مسی

چکش مسی

yes
سنبه پین با دنباله آجدار

سنبه پین با دنباله آجدار

yes
میزکار ترکیبی

میزکار ترکیبی

yes
باربر جعبه ای دو طبقه

باربر جعبه ای دو طبقه

yes
روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
باربر با چهار دیواره چوبی

باربر با چهار دیواره چوبی

yes
باربر با سه دیواره توری

باربر با سه دیواره توری

yes
سوهان مویی

سوهان های مویی

yes
سوهان دقیق دم ماهی

سوهان دقیق دم ماهی

yes
سندان دستی

سندان دستی ۲۰۱۰

yes
قلاب براده گیر

قلاب براده گیر

yes
نگهدارنده کولت

نگهدارنده کولت TD 1011

yes
سوهان مهندسی نیمگرد

سوهان مهندسی نیمگرد

yes
سوهان تیزکننده تیغه ای ( کاردی )

سوهان تیزکننده تیغه ای ( کاردی )

yes
سوهان دقیق تخت نوک تیز

سوهان دقیق تخت نوک تیز

yes
باربر پله با صفحه تاشو

باربر پله با صفحه تاشو

yes
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی

yes
نگهدارنده تایپ ماشینی

نگهدارنده تایپ ماشینی

yes
پیچ گوشتی چهارسو

پیچ گوشتی چهار سو

yes
تیغه لوله بر

تیغه لوله بر

yes
صندوق ابزار

صندوق ابزار

yes
قالب تنه

قالب تنه ۲۲۱۰

yes
باربر با یک دیواره توری

باربر با یک دیواره توری

yes
برس سوهان

برس سوهان

yes
سوهان تیزکننده لوزی (دو دم)

سوهان تیزکننده لوزی ( دو دم)

yes
مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

yes
تیغه مفتول بر

تیغه مفتول بر

yes
چکش چوبی

چکش چوبی

yes
سری پلاستیکی چکش مهندسی

سری پلاستیکی چکش مهندسی

yes
دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
پتک صلیبی

پتک صلیبی(سنگ شکن)

yes
چکش میخ کش

چکش میخ کش

yes
قلم بنایی با مقطع هشت پر

قلم بنایی با مقطع هشت پر

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1 متر

yes
چکش لاستیکی دو سر تخت

چکش لاستیکی دو سر تخت

yes

دسته و گوه چکشهای مهندسی

yes
سوهان دقیق ستونی

سوهان دقیق ستونی

yes
گیره لوله رومیزی

گیره لوله رومیزی

yes
آویز دو شاخه

آویز دو شاخه

yes
فک پلاستیکی گیره رومیزی

فک پلاستیکی گیره رومیزی

yes
مجموعه آچار آلن

مجموعه آچارهای آلن

yes
کاتر

کاتر

yes
آچار فرانسه

آچار فرانسه

yes
فک متحرک و مهره آچار شلاقی

فک متحرک و مهره آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
سوهان ناخن

سوهان ناخن

yes
تیغه سوهان سطح چوب

تیغه سوهان سطح چوب

yes
کیف سنبه های خارج کننده و نشان

کیف سنبه های خارج کننده و نشان

yes
مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

yes
مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

yes
باربر پله

باربر پله

yes
تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو

تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
چرخ

چرخ پایه دار گردان با رینگ فولادی

yes
باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

yes
آسان بر ثابت دو چرخ

آسان بَر ثابت دو چرخ

yes

دسته چکش لاستیکی

yes
کمد ایستاده ابزار

کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

yes
سوهان دقیق ستونی باریک

سوهان دقیق ستونی باریک

yes
شماره زن غلطکی خودکار

شماره زن غلطکی خودکار

yes
محصولات آموزشی ایپکا

محصولات آموزشی ایپکا

yes
آسان بر ثابت شش چرخ

آسان بَر ثابت شش چرخ

yes
سوهان آلومینیوم ساب

سوهان آلومینیوم ساب

yes
دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

yes
سوهان دنده اینچی

سوهان دنده اینچی

yes
کابل لخت کن معمولی

کابل لخت کن معمولی

yes
سوهان دقیق ستونی بسیار باریک

سوهان دقیق ستونی بسیار باریک

yes
قیچی مفتولبر سخت بر

قیچی مفتولبر سخت بر

yes
چکش غلاف دار

چکش مهندسی غلاف‌دار

yes
سندان دستی

سندان دستی ۳۰۱۰

yes
قلم نوک تیز

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

yes
کیف کمری ابزار

کیف کمری ابزار

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1.5 متر

yes
پانل چوبی

پانل چوبی (جهت رویه میزکار)

yes
زانوبان

زانوبان

yes
باربر جعبه ای

باربر جعبه ای

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 67 سانتی متر

yes
گیره ظریف کاری (آلومینیومی)

گیره ظریف کاری (آلومینیومی)

yes
تیغه مفتولبر

تیغه مفتولبر سخت بر

yes
دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن

دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن مدل JP 2010

yes
قلاب افقی بشکه

قلاب افقی بشکه

yes
صفحه مشبک

صفحات مشبک

yes
اهرم صافکاری

اهرم صافکاری ۲۸۱۰

yes
انبر قفلی معمولی

انبرقفلی معمولی (مدل آمریکایی)

yes
آسانبر ثابت چهار چرخ

آسان بَر ثابت چهار چرخ

yes
پرس مارک زنی حرارتی

پرس مارک زنی دستی

yes
سوهان دقیق سه گوش

سوهان دقیق سه گوش

yes
قلم سرپهن

قلم سرپهن با مقطع بیضی

yes

دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

yes
پرس مارک زنی مقاطع گرد

پرس مارک زنی مقاطع گرد

yes
سوهان دقیق ذوزنقه ای

سوهان دقیق ذوزنقه ای

yes
نگهدارنده کولت

نگهدارنده کولت TD 1012

yes
سنبه خارج کننده

سنبه خارج کننده

yes
درب بشکه باز کن

درب بشکه باز کن

yes
ابر لاستیکی

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمد های کشودار)

yes
دستگاه مخلوط کن

دستگاه مخلوط کن مدل JP 3010

yes

دسته و گوه چکش سرگرد

yes
سوهان سطح چوب

سوهان سطح چوب

yes
دستگاه بازیافت مواد خنک کننده روانکار

دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده-روانکار مدل JP1010

yes
گاز انبر نجاری

گاز انبر نجاری

yes
آویز قلم و سنبه

آویز قلم ها و سنبه ها

yes
کمد کشودار

کمد کشودار سنگین کار- سری 7

yes
قالب تنه

قالب تنه ۲۳۱۰

yes
سنبه تی (T) شکل

سنبه تی (T) شکل

no
پتک دو سر تخت 2

پتک دو سر تخت

yes
سوهان مهندسی تخت

سوهان مهندسی تخت

yes
فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
سنبه تنظیم

سنبه تنظیم

yes
پیچ قلابدار

پیچ قلابدار

yes
کارپاک

کارپاک

yes
قلم بنایی با مقطع بیضی

قلم بنایی با مقطع بیضی

yes

مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه

yes

مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلافدار

yes
کمد لباس کار

کمد لباس کار

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

yes
گاز انبر ساختمانی

گازانبر ساختمانی (آرماتور بندی)

yes
چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی

چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی

yes
باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

yes
سوهان دنده میلیمتری

سوهان دنده میلیمتری

yes
هویه مس

هویه مسی

yes
چکش صافکاری

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۳۰۱۰

yes
انبر قفلی C شکل

انبرقفلی C شکل

yes
سوهان تیز کننده سه گوش اره نواری

سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری

yes
باربر با دیواره های جانبی

باربر با دیواره های جانبی

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

yes
پالت طبقاتی رومیزی

پالت طبقاتی رومیزی

yes