بستن
فیلتر محصولات
سوهان مهندسی تخت 1

سوهان مهندسی تخت

yes
باربر با دو دیواره توری

باربر با دو دیواره توری

yes
مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

yes
شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

yes
آسان بر ثابت دو چرخ 1

آسان بَر ثابت دو چرخ

yes
قلم صلیبی با مقطع هشت پر

قلم صلیبی با مقطع هشت پر

yes
چکش صافکاری 2210 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۲۱۰

yes
سوهان چوب ساب نیمگرد 1

سوهان چوب ساب نیمگرد

yes
قیچی مفتولبر 1

قیچی مفتولبر معمولی

yes
چکش سرگرد

چکش سرگرد

yes
پایه اتصال متحرک گیره رومیزی 1

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

yes
آویز قلم ها و سنبه ها 1

آویز قلم ها و سنبه ها

yes
آچار آلن بلند 1

آچار آلن فوق بلند

yes
سوهان دقیق کاردی 1

سوهان دقیق تیغه ای(کاردی)

yes
سوهان آلومینیوم ساب 1

سوهان آلومینیوم ساب

yes
باربر ویژه بارهای بلند 1

باربر ویژه بارهای بلند

yes
کمد کشودار تعمیرگاهی

کمد کشودار تعمیرگاهی

yes
سندان آهنگری 1

سندان آهنگری

yes
باربر سه وضعیته 1

باربر سه وضعیته

yes
مجموعه پایه سندان ظریف کاری 1

مجموعه پایه سندان ظریف کاری

yes
طاقچه

طاقچه

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1/5 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1.5 متر

yes
اهرم چرخ دار

اهرم چرخدار

yes
سری پلاستیکی چکش مهندسی

سری پلاستیکی چکش مهندسی

yes
گیره رومیزی 1

گیره رومیزی

yes
برس سوهان 1

برس سوهان

yes
چکش صافکاری 3010 1

چکش صافکاری 3010

yes
دسته پلاستیکی سوهان 1

دسته پلاستیکی سوهان

yes
سوهان دقیق تخت چهارطرفه 1

سوهان دقیق تخت چهار طرفه

yes
سوهان مهندسی چهارگوش 1

سوهان مهندسی چهارگوش

yes
پایه

پایه

yes
نگهدارنده سفارشی 1

نگهدارنده های سفارشی

yes
باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 85 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 85 سانتی متر

yes
آچار چرخ 1

آچار چرخ

yes
محصولات آموزشی ایپکا

محصولات آموزشی ایپکا

yes
کابل لخت کن معمولی 1

کابل لخت کن معمولی

yes
دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده - روانکار

دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده-روانکار مدل JP1010

yes
میز کار ترکیبی 1

میزکار ترکیبی

yes
فک پلاستیکی گیره رومیزی 1

فک پلاستیکی گیره رومیزی

yes
فازمتر 1

فازمتر

yes
باربر با یک دیواره توری

باربر با یک دیواره توری

yes
دسته و گوه چکش پوسته زدا 1

دسته و گوه چکش پوسته زدا

yes
مجموعه آچار های آلن با غلاف پلاستیکی

مجموعه آچار های آلن با غلاف پلاستیکی

yes
تیشه بنایی

تیشه بنایی

yes
قلم بنایی با مقطع هشت پر

قلم بنایی با مقطع هشت پر

yes
سنبه تایپ 1

سنبه های تایپ حروف و اعداد

no
قلاب عمودی بشکه

قلاب عمودی بشکه

yes
باربر با دسته های مایل جانبی

باربر با دسته های مایل جانبی

yes
تیغه مفتول بر

تیغه مفتول بر

yes
سوهان دقیق ستونی 1

سوهان دقیق ستونی

yes
گازانبر ساختمانی 1

گازانبر ساختمانی (آرماتور بندی)

yes
دستگاه مخلوط کن

دستگاه مخلوط کن مدل JP 3010

yes
سنبه پین با دنباله آجدار

سنبه پین با دنباله آجدار

yes
باربر عمومی 1

باربر عمومی

yes
فک ثابت و پین آچار شلاقی 1

فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
سوهان سطح فلز 1

سوهان سطح فلز

yes
دسته سوهان سطح 1

دسته سوهان سطح

yes
نگهدارنده پیچ گوشتی 1

نگهدارنده پیچ گوشتی

yes
انبر قفلی مهره گیر 1

انبرقفلی مهره گیر

yes
مغناطیس کننده - مغناطیس زدا

مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک بدون درب جانبی

کمد کشودار سبک کار بدون درب جانبی

yes
نگهدارنده تایپ ماشینی 1

نگهدارنده تایپ ماشینی

yes
دسته تیشه بنایی 1

دسته تیشه بنایی

yes
اهرم صافکاری 2010 1

اهرم صافکاری ۲۰۱۰

yes
پتک دو سر تخت 1

پتک دو سر تخت

yes
باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

yes
گیره لوله رومیزی 1

گیره لوله رومیزی

yes
نگهدارنده کولت 1

نگهدارنده کولت TD 1010

yes
فک ثابت و متحرک

فک ثابت و متحرک

yes
سندان دستی 1810 1

سندان دستی ۱۸۱۰

yes
قفسه

قفسه

yes
سوهان تیزکننده سه گوش کوچک 1

سوهان تیزکننده سه گوش کوچک

yes
تبرچه

تبرچه

yes
سوهان دقیق ذوزنقه ای 1

سوهان دقیق ذوزنقه ای

yes
پایه گردان گیره رومیزی 1

پایه گردان گیره رومیزی

yes
پتک چوبی 1

پتک چوبی

yes
دسته و گوه چکشهای مهندسی

دسته و گوه چکشهای مهندسی

yes
مهارکش دوسرچشمی 1

مهارکش دو سر چشمی

yes
سنبه پین

سنبه پین

yes
انبردست حرفه ای 1

انبردست حرفه ای

yes
مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب 1

مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب

yes
سطل زباله 1

سطل زباله

yes
آویز دو شاخه

آویز دو شاخه

yes
نگهدارنده تایپ دستی 1

نگهدارنده تایپ دستی

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 67 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 67 سانتی متر

yes
چکش پوسته زدای جوش

چکش پوسته زدای جوش

yes
باربر عمومی سه طرف توری

باربر عمومی سه طرف توری

yes
چکش لاستیکی دو سر تخت 1

چکش لاستیکی دو سر تخت

yes
چکش صافکاری 2010

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌‌۲۰۱۰

yes
سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

yes
چکش پوسته زدا

چکش پوسته زدا

yes
باربر پله با صفحه تاشو

باربر پله با صفحه تاشو

yes
قلم صلیبی با مقطع بیضی

قلم صلیبی با مقطع بیضی

yes
تنظیم کننده حرارتی 1

تنظیم کننده حرارتی

yes
سوهان دقیق چهارگوش 1

سوهان دقیق چهارگوش

yes
باربر پله 1

باربر پله

yes
تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو 1

تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو.

yes
نگهدارنده سنبه 1

نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی

yes
چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۸۱۰

yes
دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
گیره صحرایی 1

گیره صحرایی

yes
درب بشکه باز کن

درب بشکه باز کن

yes
کیف کمری ابزار 1

کیف کمری ابزار

yes
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی

yes
سندان ظریفکاری 1

سندان ظریف کاری

yes
اهرم صافکاری 2610 1

اهرم صافکاری ۲۶۱۰

yes
باربر جعبه ای

باربر جعبه ای

yes
سندان دستی 2010 1

سندان دستی ۲۰۱۰

yes
باربر با چهار دیواره توری ( سبدی )

باربر با چهار دیواره توری (سبدی)

yes
سوهان ناخن 1

سوهان ناخن

yes
سوهان دنده میلیمتری 1

سوهان دنده میلیمتری

yes
روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر 1

روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

yes
سندان دستی 2210 1

سندان دستی ۲۲۱۰

yes
دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

yes
باربر با دو دیواره چوبی

باربر با دو دیواره چوبی

yes
میخ بست 1

میخ بست

yes
قلم بنایی با مقطع بیضی

قلم بنایی با مقطع بیضی

yes
نگهدارنده سنبه تی شکل 1

نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

yes

سیستم های هدایت مواد روانکاری 1/4 اینچ

yes
قلم شیارزنی

قلم شیارزنی

yes
باربر با سه دیواره چوبی

باربر با سه دیواره چوبی

yes
سوهان دقیق ستونی بسیار باریک 1

سوهان دقیق ستونی بسیار باریک

yes
سری کامل مفتول بر معمولی

سری کامل مفتولبر

yes
سوهان مهندسی سه گوش 1

سوهان مهندسی سه گوش

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1 متر

yes
نگهدارنده کولت 5

نگهدارنده کولت TD 1012

yes
باربر حمل بشکه 4020 1

باربر حمل بشکه ۴۰۲۰

yes
پالت طبقاتی رومیزی

پالت طبقاتی رومیزی

yes
انبر قفلی سیم چین 1

انبرقفلی سیم چین

yes
سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری 1

سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری

yes
کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری 1

سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری

yes
باربر عمومی با کفی تاشو

باربر عمومی با کفی تاشو

yes
شماره زن غلطکی خودکار

شماره زن غلطکی خودکار

yes
تیغه مفتولبر 1

تیغه مفتولبر

yes
کابل لخت کن قلاب دار 1

کابل لخت کن قلاب دار

yes
چکش چوبی 1

چکش چوبی

yes
نگهدارنده کولت 3

نگهدارنده کولت TD 1011

yes
سوهان دقیق تخت نوک تیز 1

سوهان دقیق تخت نوک تیز

yes
باربر حمل کپسول گاز

باربر حمل کپسول گاز

yes
مجموعه کامل تایپ دستی 1

مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

yes
فک منشوری گیره رومیزی 1

فک منشوری گیره رومیزی

yes
مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلاف دار

مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلافدار

yes
دسته و گوه چکش سرگرد 1

دسته و گوه چکش سرگرد

yes
تبر 1

تبر

yes
گیره ظریف کاری 4

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) - سایز 50 میلی متر

yes
قلم سرپهن با مقطع بیضی

قلم سرپهن با مقطع بیضی

yes
کیف ابزار برزنتی 1

کیف ابزار برزنتی

yes
باربر حمل بشکه

باربر حمل بشکه ۴۰۲۱

yes
چکش صافکاری 3010 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۳۰۱۰

yes
اره آهن بر 1

اره آهن بر

yes
دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

yes
روکش پلاستیکی فک انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
پایه چوبی سنبه پین 1

پایه چوبی سنبه پین

yes
چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی 1

چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی

yes
تیغه مفتول بر سخت بر

تیغه مفتولبر سخت بر

yes
شماره زن غلطکی با فنر قفل کننده 1

شماره زن غلطکی با فنرقفل کننده

yes
قلاب بکسل 1

قلاب بکسل

yes
کمد لباس کار

کمد لباس کار

yes
انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی)

انبرقفلی معمولی (مدل آمریکایی)

yes
انبردست ظریف کاری 1

انبردست ظریف کاری

yes
تیغه لوله بر

تیغه لوله بر

yes
آچار آلن کوتاه 1

آچار آلن کوتاه

yes

دسته و گوه چکش سر پهن

yes
فک متحرک و مهره آچار شلاقی

فک متحرک و مهره آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
سوهان دنده اینچی 1

سوهان دنده اینچی

yes
پرس مارک زنی مقاطع گرد

پرس مارک زنی مقاطع گرد

yes
آویز تک شاخه مورب

آویز تک شاخه مورب

yes
پرس مارک زنی نیوماتیک

پرس مارک زنی نیوماتیک

yes
سنبه تی شکل 1

سنبه تی (T) شکل

no
قیچی لوله های پلاستیکی 1

قیچی لوله های پلاستیکی

no
سنبه نشان

سنبه نشان

yes
آسان بر گردان چهار چرخ

آسان بَر گردان چهار چرخ

yes
قالب تنه 2210 1

قالب تنه ۲۲۱۰

yes
سنبه سفارشی 1

سنبه سفارشی

yes
پانل چوبی 1

پانل چوبی (جهت رویه میزکار)

yes
کارپاک

کارپاک

yes
چکش صافکاری 2010

چکش صافکاری 2010

yes
کابل لخت کن چاقویی 1

کابل لخت کن چاقویی

yes
صندوق ابزار

صندوق ابزار

yes
جعبه پلاستیکی ABS

جعبه پلاستیکی ABS

yes
بسته تیغه یدک کاتر

بسته تیغه یدک کاتر

yes
استند ابزار 1

استند ابزار به همراه آویز

yes
قلم کاردی

قلم کاردی

yes
دسته چکش لاستیکی 1

دسته چکش لاستیکی

yes
دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

yes
سینی ABS

سینی ABS (جهت رویه کمدهای کشودار سری ۵)

yes
پیچ گوشتی دوسو 1

پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

yes
قالب تنه 2410 1

قالب تنه ۲۴۱۰

yes
سوهان تیزکننده سه گوش 1

سوهان تیزکننده سه گوش

yes
تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو 1

تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی 1

چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی

yes
انبر قفلی C شکل

انبرقفلی C شکل

yes
صندلی کارگاهی 1

صندلی کارگاهی

yes
قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

yes
اهرم صافکاری 2810 1

اهرم صافکاری 2810

yes
قیچی مفتول بر رومیزی 1

قیچی مفتول بر رومیزی

yes
تیغه سوهان سطح چوب 1

تیغه سوهان سطح چوب

yes
کاتر 1

کاتر

yes
چرخ ابزار براده برداری

چرخ ابزار براده برداری و CNC

yes
چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

yes
قلاب براده گیر 1

قلاب براده گیر

yes
سندان دستی 3010 1

سندان دستی ۳۰۱۰

yes
قیچی مفتولبر سخت بر 1

قیچی مفتولبر سخت بر

yes
باربر با دیواره های جانبی

باربر با دیواره های جانبی

yes
سوهان چوب ساب تخت 1

سوهان چوب ساب تخت

yes
سوهان مهندسی نیمگرد 1

سوهان مهندسی نیمگرد

yes
سوهان دقیق نیمگرد 1

سوهان دقیق نیمگرد

yes
گیره پیچی 1

گیره پیچی

yes
پیچ قلابدار 1

پیچ قلابدار

yes
جک ناخنی

جک ناخنی

yes
قلم سر تخت با مقطع هشت پر

قلم سرتخت با مقطع هشت پر

yes
اهرم بشکه

اهرم بشکه

yes
انبر قفلی تسمه دار 1

انبر قفلی تسمه دار

yes
سوهان نعل اسب 1

سوهان نعل بندی اسب

yes
چکش میخ کش 1

چکش میخ کش

yes
باربر با سه دیواره توری

باربر با سه دیواره توری

yes
چکش صافکاری 2210 1

چکش صافکاری 2210

yes
چکش مهندسی غلاف دار

چکش مهندسی غلاف‌دار

yes
پرس مارک زنی دستی

پرس مارک زنی دستی

yes
چکش مهندسی

چکش مهندسی

yes
مجموعه آچار آلن با کیف برزنتی 1

مجموعه آچارهای آلن با کیف برزنتی

yes
سندان دستی 3210 1

سندان دستی ۳۲۱۰

yes
سنبه شماره کوب داخل انگشتری 1

سنبه شماره کوب داخل انگشتری

yes
آچار شلاقی 1

آچار شلاقی (مدل آمریکایی)

yes
باربر تخت با دسته مایل

باربرتخت با دسته مایل

yes
چکش مسی

چکش مسی

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 92 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 92 سانتی متر

yes
سنبه تنظیم پرچ

سنبه تنظیم پرچ

yes
اهرم صافکاری 2610 2

اهرم صافکاری 2610

yes
انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

انبرقفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
نگهدارنده آچار 1

نگهدارنده آچارها

yes
چکش صافکاری 2610 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۶۱۰

yes
جا قلمی

جا قلمی

yes
صفحات مشبک

صفحات مشبک

yes
پیچ گوشتی چهارسو 1

پیچ گوشتی چهار سو

yes
مهره قلابدار 1

مهره قلابدار

yes
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

yes
قالب تنه 2310 1

قالب تنه ۲۳۱۰

yes
مجموعه سنبه حروف کوب 1

مجموعه سنبه های حروف کوب

yes
چکش صافکاری 2410 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۴۱۰

yes
اهرم میخ کش 1

اهرم میخ کش

yes
آسان بر ثابت شش چرخ

آسان بَر ثابت شش چرخ

yes
آسان بر ثابت چهار چرخ 1

آسان بَر ثابت چهار چرخ

yes
کیف قلم ها و سنبه ها 1

کیف قلم ها و سنبه ها

yes
دسته پلاستیکی سوهان مویی 1

دسته پلاستیکی سوهان مویی

yes
میزکار ساده 1

میزکار ساده

yes
سوهان مهندسی گرد 1

سوهان مهندسی گرد

yes
کمان اره مویی 1

کمان اره مویی

yes
سوهان دقیق ستونی باریک 1

سوهان دقیق ستونی باریک

yes
پتک صلیبی (سنگ شکن)

پتک صلیبی(سنگ شکن)

yes
چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری 2810

yes
دسته و گوه پتک دو سر تخت

دسته و گوه پتک دو سر تخت

yes
سندان دستی 2410 1

سندان دستی ۲۴۱۰

yes
آچار فرانسه 1

آچار فرانسه

yes
سوهان دقیق دم ماهی 1

سوهان دقیق دم ماهی

yes
هویه مسی 1

هویه مسی

yes
مینی اره 1

مینی اره

yes
کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

yes
سوهان دقیق تخت 1

سوهان دقیق تخت

yes
گیره ظریف کاری 1

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) - سایز 25 میلی متر

yes
پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی 1

پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

yes
مجموعه سنبه شماره کوب 1

مجموعه سنبه های شماره کوب

yes
مهارکش دوسرقلاب 1

مهارکش دو سر قلاب

yes
آویز C شکل

آویز C شکل

yes
پیچ گوشتی چهارسو 3

پیچ گوشتی چهار سو - دسته دو جزئی

yes
آچار لوله گیر 1

آچار لوله گیر 90 درجه

yes
دسته و گوه چکش مسی 1

دسته و گوه چکش مسی

yes
باربر با یک دیواره چوبی

باربر با یک دیواره چوبی

yes
محفظه نگهدارنده کولت

محفظه نگهدارنده کولت

yes
ابزار خمکاری 2210 1

ابزار خمکاری ۲۲۱۰

yes
سوهان تیزکننده کاردی 1

سوهان تیزکننده تیغه ای ( کاردی )

yes
سندان دستی 2810 1

سندان دستی ۲۸۱۰

yes
مجموعه کامل دسته تبر 1

مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه

yes
دسته و گوه چکش پوسته زدا جوش 1

دسته و گوه چکش پوسته زدای جوش

yes
سندان دستی 2610 1

سندان دستی ۲۶۱۰

yes
تیغه اره آهن بر و مینی اره

تیغه اره آهن بر و مینی اره

yes
پیچ گوشتی ستاره ای 1

پیچ گوشتی ستاره ای

yes
سوهان دقیق گرد 1

سوهان دقیق گرد

yes
سوهان تیزکننده لوزی 1

سوهان تیزکننده لوزی ( دو دم)

yes
کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

کمد ایستاده ابزار با دو کشو و یک طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
سنبه تنظیم

سنبه تنظیم

yes
باربر با چهار دیواره چوبی

باربر با چهار دیواره چوبی

yes
محافظ دست ویژه قلم ها 1

محافظ دست ویژه قلم ها

yes
سوهان سطح چوب 1

سوهان سطح چوب

yes
کمد ابزار CNC

کمد ابزار CNC

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

yes
سری کامل مفتول بر

سری کامل مفتول بر

yes
مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

yes
باربر جعبه ای دو طبقه

باربر جعبه ای دو طبقه

yes
تایر لور

تایر لور

yes
ابزار خمکاری 2010 1

ابزار خمکاری ۲۰۱۰

yes
آچار آلن بلند 1

آچار آلن بلند

yes
سوهان مهندسی کاردی 1

سوهان مهندسی تیغه ای ( کاردی )

yes
باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک با درب جانبی

کمد کشودار سبک کار با درب جانبی

yes
پیچ گوشتی دوسو 3

پیچ گوشتی دو سو (مدل A) - دسته دو جزئی

yes
تیغه سوهان سطح فلز 1

تیغه سوهان سطح فلز

yes
قلاب افقی بشکه

قلاب افقی بشکه

yes
کیف سنبه های پین 1

کیف سنبه های پین

yes
سنبه خارج کننده

سنبه خارج کننده

yes
سیستم هدایت مواد روانکار

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ½ اینچ

yes
تابلوی نمایش ابزار 1

تابلوی نمایش ابزار

yes
دستگاه مارک زنی حرارتی 1

دستگاه مارک زنی حرارتی

yes
ابر لاستیکی 1

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمد های کشودار)

yes
باربر حمل کپسول گاز 1051

باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۱

yes
چکش درودگری 1

چکش درودگری (با آهنربا)

yes
سری کامل مفتولبر سخت بر

سری کامل مفتولبر سخت بر

yes
چکش صافکاری 2610 1

چکش صافکاری 2610

yes
کیف سنبه های خارج کننده و نشان 1

کیف سنبه های خارج کننده و نشان

yes
اهرم صافکاری 2810 1

اهرم صافکاری ۲۸۱۰

yes
سنبه دستی پرچ کاری

سنبه دستی پرچ کاری

yes
تیغه اره مویی 1

تیغه اره موئی

yes
اهرم صافکاری 2010 1

اهرم صافکاری 2010

yes
دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن

دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن مدل JP 2010

yes
سوهان چوب ساب گرد 1

سوهان چوب ساب گرد

yes
سوهان دقیق سه گوش 1

سوهان دقیق سه گوش

yes
گازانبر نجاری 1

گاز انبر نجاری

yes
چکش صافکاری 2410 1

چکش صافکاری 2410

yes