نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

باربر حمل کپسول گاز 1051

باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۱

مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

قلم کاردی

قلم کاردی

سیستم هدایت مواد روانکار

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ½ اینچ

سوهان دقیق نیمگرد 1

سوهان دقیق نیمگرد

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

پایه

پایه

تیغه سوهان سطح فلز 1

تیغه سوهان سطح فلز

قلم سرپهن با مقطع بیضی

قلم سرپهن با مقطع بیضی

نگهدارنده سنبه تی شکل 1

نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

تیغه اره مویی 1

تیغه اره موئی

آچار فرانسه 1

آچار فرانسه

اهرم صافکاری 2810 1

اهرم صافکاری 2810

چکش پوسته زدا جوش 1

چکش پوسته زدای جوش

آچار کمان اره مویی 1

آچار کمان اره موئی

1158