مدیریت زیست محیطی

گروه صنعتی ایران پتک بعنوان تولید کننده انواع ابزارآلات دستی به روش فورج (پتک کاری) در کشور در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از به هدر رسانی انرژی و سوخت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 - 2004) بعنوان یک الگوی مناسب در سطح کشور نموده است. اهداف، برنامه ها و سیاست های تضمین شده در این خصوص به شرح ذیل است:

  • تولید محصولات متناسب با پیامدهای زیست محیطی
  • ارتقاء دانش و آگاهی همکاران و سایر طرف های ذینفع در مورد محیط زیست
  • افزایش و نگهداری سطح فضای سبز در شرکت
  • بکارگیری تجهیزات و روش های کنترلی برای کاهش یا ممانعت از انتشار آلاینده ها در محیط
  • افزایش بهره وری در استفاده از منابع و جلوگیری از هدر رفتن آنها و بهینه سازی مصرف انرژی
  • کاهش عوامل بالقوه آسیب رسان و تاثیرات سوء زیست محیطی

خانواده ایران پتک تلاش می کند با آگاهی و هوشیاری تمام نسبت به شناخت محیط زیست و حفاظت دائمی آن کوشا بوده و با ایجاد و بکارگیری سیستم مدیریت محیط زیست منابع طبیعی را به جا و به صورت مناسب مورد استفاده قرار داده و در بازیافت آن بکوشد.