ایران پتک در یک نگاه

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک، با هدف بی نیازسازی افزارمندان محترم کشور از واردات ابزارهای خارجی، در سال 1363 تاسیس و پایه گذاری شد، اما بدلیل وجود جنگ تحمیلی و فقدان ارز مورد نیاز، تامین و واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور تا سال 1369 به تعویق افتاد. این مجموعه در سال 1374 به مرحله تولید آزمایشی گام نهاد و پس از آن همواره به گستره نوع و تیراژ تولیدات خود افزود؛ به گونه ای که در حال حاضر بیش از 1100 سایزو گونه ابزارآلات در 13 گروه تخصصی، که عمدتاً به روش فورج (آهنگری گرم) تولید میشوند ارائه شده و در امور صنعتی، خانگی و خدماتی قابل به کارگیری هستند.