گواهینامه‌ها

کلیه محصولات ایران پتک مطابق با استاندارد ملی ایران تولید می شوند که تعداد 13 عدد از محصولات ایران پتک دارای پروانه استاندارد می باشند. از این تعداد، 7 محصول دارای پروانه اجباری و 5 محصول دارای پروانه تشویقی می باشند. محصولات دارای پروانه اجباری عبارتند از: گازانبر، انبرقفلی، گيره روميزی، قیچی مفتولبر، آچار شلاقی، سوهان و آچار فرانسه. همچنین محصولاتی که دارای پروانه تشویقی می باشند عبارتند از: قلم و سنبه، پتک، چکش سبک و سنگین و آچار لوله گیر.