گواهینامه‌ها

کلیه محصولات ایران پتک مطابق با استاندارد ملی ایران تولید می شوند که تعداد 13 عدد از محصولات ایران پتک دارای پروانه استاندارد می باشند. از این تعداد، 7 محصول دارای پروانه اجباری و 5 محصول دارای پروانه تشویقی می باشند. محصولات دارای پروانه اجباری عبارتند از: قلم ها و سنبه ها، پتک، چکش سبک و سنگین و آچار لوله گیر. همچنین محصولاتی که دارای پروانه تشویقی می باشند عبارتند از: گازانبر، انبرقفلی، گیره رومیزی، مفتولبر، آچار شلاقی، سوهان ها و آچار فرانسه.