آزمایشگاه تخصصی ایران پتک

مرکز تخصصی آزمون ابزار و آزمایشگاه متالورژی و کالیبراسیون شرکت ایران پتک در سال 1385 در کارخانه ایران پتک و با ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است و به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، ارائه خدمات آزمایشگاهی به سازندگان و کمک به صنعت کشور با پیشرفته ترین دستگاه ها تجهیز و راه اندازی شد. آزمایشگاه مذکور در سال 1390 موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید.