کالاهایی که موجود نیستند، چه زمانی در سایت برای فروش عرضه خواهند شد؟

گاهی به دلیل عوامل مختلف مثل موجود نبودن مواد اولیه یا دیر رسیدن آنها به کارخانه محصول در خط تولید است . به محض تولید بر روی سایت قابل مشاهده است .