آیا قیمت‌‏های سایت نسبت به بازار ارزان‌‏تر است؟

سیاست قیمت‏ گذاری در ایران پتک  مبتنی بر اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است. قیمت‌‏های ارائه شده برای کالاها در سایت  قیمت‌‏های خرده فروشی است.

سیاست قیمت‌ گذاری در شرکت منصفانه است و برای هر مشتری در هر گوشه‏‌ای از کشور قیمت‏‌ها یکسان و شفاف هستند.