نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

انبر قفلی سیم چین 1

انبرقفلی سیم چین

مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر 1

روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

سوهان دقیق ستونی باریک 1

سوهان دقیق ستونی باریک

سنبه خارج کننده

سنبه خارج کننده

سندان دستی 3010 1

سندان دستی ۳۰۱۰

پتک چوبی 1

پتک چوبی

روکش پلاستیکی فک انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

سوهان دقیق ذوزنقه ای 1

سوهان دقیق ذوزنقه ای

چکش صافکاری 2010

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌‌۲۰۱۰

سوهان دقیق نیمگرد 1

سوهان دقیق نیمگرد

پیچ گوشتی دوسو 1

پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

اهرم چرخ دار

اهرم چرخدار

صندوق ابزار 1

صندوق ابزار

سنبه تایپ 1

سنبه های تایپ حروف و اعداد

1540