مجموعه پایه سندان ظریف کاری

مجموعه پایه سندان ظریف کاری 1
مجموعه پایه سندان ظریف کاری 2
مجموعه پایه سندان ظریف کاری 3

مجموعه پایه سندان ظریف کاری

410
  • شامل دو عدد گیره پیچی، پایه چوبی و پیچ مخصوص می باشد.
  • با استفاده از پیچ مخصوص و سوراخ تعبیه شده در قسمت زیرین سندان ظریف کاری امکان اتصال سندان به پایه چوبی وجود دارد.
  • این مجموعه شامل سندان ظریف کاری نمی باشد، جهت تهیه سندان ظریف کاری از صفحه مربوطه بازدید فرمایید.
رفتن به صفحه کاتالوگ ها

به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

برای مشاهده جزئیات کامل محصول، جدول زیر را به سمت چپ و راست حرکت دهید

کدمحتویات مجموعهقیمت (ریال) خرید
SR 101150دو عدد گیره پیچی - پایه چوبی - پیچ مخصوص1,250,000