انبردست ظریف کاری

  • از آلیاژ غیر آهنی بوده و به روش ریخته‌گری تحت فشار تولید می‌شوند.
  • برای کارهای ظریف و عموماً غیر صنعتی مناسب هستند.

دانلود کاتالوگ آچارها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر وزن (gr) (L (mm قیمت (ریال) خرید
GB 101011 85 136 154,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 5 + 1 =