کیف سنبه های خارج کننده و نشان

این مجموعه حاوی:
•    سنبه خارج کننده قطر 1 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 2 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 3 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 4 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه خارج کننده قطر 5 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه نشان قطر 4 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10


دانلود کاتالوگ قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر قیمت (ریال) خرید
LS 9610 1,123,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!


سوال تصادفی 2 + 8 =