بستن
فیلتر محصولات
چکش مهندسی غلافدار 1

چکش مهندسی غلاف‌دار

yes
باربر حمل بشکه 4020 1

باربر حمل بشکه ۴۰۲۰

yes
آچار آلن کوتاه 1

آچار آلن کوتاه

yes
پتک دو سر تخت 1

پتک دو سر تخت

yes
میزکار ساده 1

میزکار ساده

yes
دسته سوهان سطح 1

دسته سوهان سطح

yes
تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو 1

تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو.

yes
مهارکش دوسرچشمی 1

مهارکش دو سر چشمی

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1 متر

yes
سوهان مهندسی نیمگرد 1

سوهان مهندسی نیمگرد

yes
کیف سنبه های پین 1

کیف سنبه های پین

yes
سوهان دقیق تخت چهارطرفه 1

سوهان دقیق تخت چهار طرفه

yes
پرس مارک زنی نیوماتیک

پرس مارک زنی نیوماتیک

yes
گیره لوله رومیزی 1

گیره لوله رومیزی

yes
چکش صافکاری 2410 1

چکش صافکاری 2410

yes
سنبه نشان

سنبه نشان

yes
نگهدارنده تایپ دستی 1

نگهدارنده تایپ دستی

yes
سندان دستی 3210 1

سندان دستی ۳۲۱۰

yes
قلاب براده گیر 1

قلاب براده گیر

yes
سنبه تایپ 1

سنبه های تایپ حروف و اعداد

no
دسته و گوه چکشهای مهندسی

دسته و گوه چکشهای مهندسی

yes
محفظه نگهدارنده کولت

محفظه نگهدارنده کولت

yes
آچار آلن بلند 1

آچار آلن بلند

yes
مینی اره 1

مینی اره

yes
روکش پلاستیکی فک انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

روکش پلاستیکی فک انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
پتک چوبی 1

پتک چوبی

yes
باربر پله با صفحه تاشو

باربر پله با صفحه تاشو

yes
گیره ظریف کاری 4

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) - سایز 50 میلی متر

yes
چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۸۱۰

yes
تایر لور

تایر لور

yes
باربر با سه دیواره توری

باربر با سه دیواره توری

yes
فک متحرک و مهره آچار شلاقی

فک متحرک و مهره آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
دسته و گوه چکش سرگرد 1

دسته و گوه چکش سرگرد

yes
سوهان دقیق چهارگوش 1

سوهان دقیق چهارگوش

yes
قفسه

قفسه

yes
باربر با دو دیواره چوبی

باربر با دو دیواره چوبی

yes
اهرم صافکاری 2610 2

اهرم صافکاری 2610

yes
انبر قفلی سی شکل هماهنگ شونده 1

انبرقفلی C شکل هماهنگ شونده

yes
شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

yes
آچار شلاقی 1

آچار شلاقی (مدل آمریکایی)

yes
سوهان مهندسی گرد 1

سوهان مهندسی گرد

yes
باربر عمومی با کفی تاشو

باربر عمومی با کفی تاشو

yes
باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

yes
چکش صافکاری 2210 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۲۱۰

yes
پیچ گوشتی دوسو 3

پیچ گوشتی دو سو (مدل A) - دسته دو جزئی

yes
چکش پوسته زدا جوش 1

چکش پوسته زدای جوش

yes
کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
تیغه سوهان سطح فلز 1

تیغه سوهان سطح فلز

yes
پیچ گوشتی چهارسو 6

پیچ گوشتی چهارسو - دسته دو جزئی (مدل 2)

yes
پایه چوبی سنبه پین 1

پایه چوبی سنبه پین

yes
فک ثابت و متحرک

فک ثابت و متحرک

yes
گازانبر نجاری 1

گاز انبر نجاری

yes
سوهان آلومینیوم ساب 1

سوهان آلومینیوم ساب

yes
کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

کمد ایستاده ابزار با دو کشو و یک طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
آسان بر گردان چهار چرخ

آسان بَر گردان چهار چرخ

yes
شماره زن غلطکی خودکار

شماره زن غلطکی خودکار

yes
قلم سر تخت با مقطع هشت پر

قلم سرتخت با مقطع هشت پر

yes
قیچی لوله های پلاستیکی 1

قیچی لوله های پلاستیکی

no
میز کار ترکیبی 1

میزکار ترکیبی

yes
سوهان چوب ساب گرد 1

سوهان چوب ساب گرد

yes
قالب تنه 2410 1

قالب تنه ۲۴۱۰

yes
باربر با دو دیواره توری

باربر با دو دیواره توری

yes
سوهان تیزکننده سه گوش کوچک 1

سوهان تیزکننده سه گوش کوچک

yes
چکش سرگرد

چکش سرگرد

yes
سینی ABS

سینی ABS (جهت رویه کمدهای کشودار سری ۵)

yes
مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلاف دار

مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلافدار

yes
صفحات مشبک

صفحات مشبک

yes
چکش چوبی 1

چکش چوبی

yes
دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

yes
مجموعه کامل تایپ دستی 1

مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

yes
اهرم صافکاری 2810 1

اهرم صافکاری ۲۸۱۰

yes
سوهان تیزکننده سه گوش 1

سوهان تیزکننده سه گوش

yes
صندوق ابزار

صندوق ابزار

yes
سندان دستی 2010 1

سندان دستی ۲۰۱۰

yes
جک ناخنی

جک ناخنی

yes
سری پلاستیکی چکش مهندسی

سری پلاستیکی چکش مهندسی

yes
قالب تنه 2310 1

قالب تنه ۲۳۱۰

yes
سنبه خارج کننده

سنبه خارج کننده

yes
سوهان مهندسی سه گوش 1

سوهان مهندسی سه گوش

yes
تیشه بنایی

تیشه بنایی

yes
قلم بنایی با مقطع هشت پر

قلم بنایی با مقطع هشت پر

yes
سوهان تیزکننده کاردی 1

سوهان تیزکننده تیغه ای ( کاردی )

yes
مجموعه کامل دسته تبر 1

مجموعه کامل دسته تبر و تبرچه

yes
سنبه سفارشی 1

سنبه سفارشی

yes
پیچ گوشتی دوسو 1

پیچ گوشتی دو سو (مدل A)

yes
سوهان دقیق کاردی 1

سوهان دقیق تیغه ای(کاردی)

yes
دستگاه مخلوط کن

دستگاه مخلوط کن مدل JP 3010

yes
پتک صلیبی (سنگ شکن)

پتک صلیبی(سنگ شکن)

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 67 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 67 سانتی متر

yes
سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری 1

سوهان تیزکننده سه گوش اره نواری

yes
دستگاه مارک زنی حرارتی 1

دستگاه مارک زنی حرارتی

yes
سیستم هدایت مواد روانکار

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ½ اینچ

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک با درب جانبی

کمد کشودار سبک کار با درب جانبی

yes
سندان دستی 2210 1

سندان دستی ۲۲۱۰

yes
استند ابزار 1

استند ابزار به همراه آویز

yes
مجموعه سنبه حروف کوب 1

مجموعه سنبه های حروف کوب

yes
قلم بنایی با مقطع بیضی

قلم بنایی با مقطع بیضی

yes
سنبه تنظیم پرچ

سنبه تنظیم پرچ

yes
چکش صافکاری 3010 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۳۰۱۰

yes
گیره ظریف کاری 1

گیره ظریف کاری (آلومینیومی) - سایز 25 میلی متر

yes
نگهدارنده کولت 5

نگهدارنده کولت TD 1012

yes
اره آهن بر 1

اره آهن بر

yes
شماره زن غلطکی با فنر قفل کننده 1

شماره زن غلطکی با فنرقفل کننده

yes
سوهان دقیق تخت نوک تیز 1

سوهان دقیق تخت نوک تیز

yes
باربر ویژه بارهای بلند 1

باربر ویژه بارهای بلند

yes
تیغه مفتول بر سخت بر

تیغه مفتولبر سخت بر

yes
سری کامل مفتول بر معمولی

سری کامل مفتولبر

yes
اهرم میخ کش 1

اهرم میخ کش

yes
تیغه اره آهن بر و مینی اره

تیغه اره آهن بر و مینی اره

yes
آویز قلم ها و سنبه ها 1

آویز قلم ها و سنبه ها

yes
محصولات آموزشی ایپکا

محصولات آموزشی ایپکا

yes
چکش لاستیکی دو سر تخت 1

چکش لاستیکی دو سر تخت

yes
سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

سنبه خارج کننده با دنباله آجدار

yes
پیچ قلابدار 1

پیچ قلابدار

yes
آویز تک شاخه مورب

آویز تک شاخه مورب

yes
تبرچه

تبرچه

yes
برس سوهان 1

برس سوهان

yes
چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی 1

چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر کروی

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1/5 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1.5 متر

yes

دسته و گوه چکش سر پهن

yes
سوهان چوب ساب نیمگرد 1

سوهان چوب ساب نیمگرد

yes
کاتر 1

کاتر

yes
سوهان دقیق ستونی 1

سوهان دقیق ستونی

yes
سوهان سطح چوب 1

سوهان سطح چوب

yes
چکش صافکاری 2610 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۶۱۰

yes
قیچی مفتولبر سخت بر 1

قیچی مفتولبر سخت بر

yes
سندان دستی 1810 1

سندان دستی ۱۸۱۰

yes
باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

yes
باربر با یک دیواره چوبی

باربر با یک دیواره چوبی

yes
مغناطیس کننده - مغناطیس زدا

مغناطیس کننده / مغناطیس زدا

yes
قیچی مفتول بر رومیزی 1

قیچی مفتول بر رومیزی

yes
باربر عمومی سه طرف توری

باربر عمومی سه طرف توری

yes
باربر جعبه ای دو طبقه

باربر جعبه ای دو طبقه

yes
قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر

yes
کیف سنبه های خارج کننده و نشان 1

کیف سنبه های خارج کننده و نشان

yes
مهره قلابدار 1

مهره قلابدار

yes
تیغه سوهان سطح چوب 1

تیغه سوهان سطح چوب

yes
پیچ گوشتی ستاره ای 1

پیچ گوشتی ستاره ای

yes
قلم شیارزنی

قلم شیارزنی

yes
نگهدارنده کولت 3

نگهدارنده کولت TD 1011

yes
بسته تیغه یدک کاتر

بسته تیغه یدک کاتر

yes
نگهدارنده پیچ گوشتی 1

نگهدارنده پیچ گوشتی

yes
باربر با سه دیواره چوبی

باربر با سه دیواره چوبی

yes
قلاب بکسل 1

قلاب بکسل

yes
کمد لباس کار

کمد لباس کار

yes
پانل چوبی 1

پانل چوبی (جهت رویه میزکار)

yes
ابزار خمکاری 2210 1

ابزار خمکاری ۲۲۱۰

yes
تیغه مفتول بر

تیغه مفتول بر

yes
سندان آهنگری 1

سندان آهنگری

yes
قالب تنه 2210 1

قالب تنه ۲۲۱۰

yes
کیف ابزار برزنتی 1

کیف ابزار برزنتی

yes
میخ بست 1

میخ بست

yes
مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب 1

مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب

yes
سوهان دقیق نیمگرد 1

سوهان دقیق نیمگرد

yes
اهرم بشکه

اهرم بشکه

yes
قلم صلیبی با مقطع بیضی

قلم صلیبی با مقطع بیضی

yes
پایه

پایه

yes
چکش صافکاری 2010

چکش صافکاری 2010

yes
نگهدارنده آچار 1

نگهدارنده آچارها

yes
سوهان دنده اینچی 1

سوهان دنده اینچی

yes
آچار آلن بلند 1

آچار آلن فوق بلند

yes
سنبه شماره کوب داخل انگشتری 1

سنبه شماره کوب داخل انگشتری

yes
مجموعه آچار آلن با کیف برزنتی 1

مجموعه آچارهای آلن با کیف برزنتی

yes
سوهان دقیق سه گوش 1

سوهان دقیق سه گوش

yes
باربر تخت با دسته مایل

باربرتخت با دسته مایل

yes

سیستم های هدایت مواد روانکاری 1/4 اینچ

yes
گیره رومیزی 1

گیره رومیزی

yes
کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

yes
دسته و گوه پتک دو سر تخت

دسته و گوه پتک دو سر تخت

yes
قلم صلیبی با مقطع هشت پر

قلم صلیبی با مقطع هشت پر

yes
چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی 1

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

yes
تیغه اره مویی 1

تیغه اره موئی

yes
اهرم صافکاری 2610 1

اهرم صافکاری ۲۶۱۰

yes
مجموعه پایه سندان ظریف کاری 1

مجموعه پایه سندان ظریف کاری

yes
چکش میخ کش 1

چکش میخ کش

yes
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی

yes
چکش صافکاری 2610 1

چکش صافکاری 2610

yes
دسته پلاستیکی سوهان مویی 1

دسته پلاستیکی سوهان مویی

yes
پالت طبقاتی رومیزی

پالت طبقاتی رومیزی

yes
آویز دو شاخه

آویز دو شاخه

yes
انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی)

انبرقفلی معمولی (مدل آمریکایی)

yes
آسان بر ثابت چهار چرخ 1

آسان بَر ثابت چهار چرخ

yes
باربر عمومی 1

باربر عمومی

yes
سوهان دقیق تخت 1

سوهان دقیق تخت

yes
قیچی مفتولبر 1

قیچی مفتولبر معمولی

yes
باربر حمل کپسول گاز

باربر حمل کپسول گاز

yes
اهرم صافکاری 2010 1

اهرم صافکاری 2010

yes
دسته تیشه بنایی 1

دسته تیشه بنایی

yes
قلاب عمودی بشکه

قلاب عمودی بشکه

yes
سوهان سطح فلز 1

سوهان سطح فلز

yes
سری کامل مفتولبر سخت بر

سری کامل مفتولبر سخت بر

yes
کمد کشودار تعمیرگاهی

کمد کشودار تعمیرگاهی

yes
دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

yes
انبر قفلی سی شکل 1

انبرقفلی C شکل

yes
پرس مارک زنی مقاطع گرد

پرس مارک زنی مقاطع گرد

yes
چکش پوسته زدا 1

چکش پوسته زدا

yes
انبر قفلی مهره گیر 1

انبرقفلی مهره گیر

yes
سوهان ناخن 1

سوهان ناخن

yes
آسان بر ثابت دو چرخ 1

آسان بَر ثابت دو چرخ

yes
مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

مجموعه کیف و ابزارآلات خانگی

yes
سری کامل مفتول بر

سری کامل مفتول بر

yes
سوهان مهندسی کاردی 1

سوهان مهندسی تیغه ای ( کاردی )

yes
کابل لخت کن معمولی 1

کابل لخت کن معمولی

yes
آچار چرخ 1

آچار چرخ

yes
باربر جعبه ای

باربر جعبه ای

yes
انبر قفلی سیم چین 1

انبرقفلی سیم چین

yes
قلم گرد 1

قلم سرتخت با مقطع گرد

yes
پیچ گوشتی چهارسو 3

پیچ گوشتی چهار سو - دسته دو جزئی

yes
ابزار خمکاری 2010 1

ابزار خمکاری ۲۰۱۰

yes
چرخ ابزار براده برداری

چرخ ابزار براده برداری و CNC

yes
فک منشوری گیره رومیزی 1

فک منشوری گیره رومیزی

yes
کمد ابزار CNC

کمد ابزار CNC

yes
مهارکش دوسرقلاب 1

مهارکش دو سر قلاب

yes
باربر پله 1

باربر پله

yes
سوهان مهندسی چهارگوش 1

سوهان مهندسی چهارگوش

yes
چکش مهندسی 1

چکش مهندسی

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 92 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 92 سانتی متر

yes
انبردست 1

انبردست حرفه ای

yes
سوهان دقیق گرد 1

سوهان دقیق گرد

yes
گیره پیچی 1

گیره پیچی

yes
سطل زباله 1

سطل زباله

yes
نگهدارنده سفارشی 1

نگهدارنده های سفارشی

yes
کیف کمری ابزار 1

کیف کمری ابزار

yes
گازانبر ساختمانی 1

گازانبر ساختمانی (آرماتور بندی)

yes
درب بشکه باز کن

درب بشکه باز کن

yes
سوهان دنده میلیمتری 1

سوهان دنده میلیمتری

yes
آچار لوله گیر 1

آچار لوله گیر 90 درجه

yes
فازمتر 1

فازمتر کوتاه

yes
انبر قفلی تسمه دار 1

انبر قفلی تسمه دار

yes
چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری 2810

yes
سندان دستی 2410 1

سندان دستی ۲۴۱۰

yes
ابر لاستیکی 1

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمد های کشودار)

yes
دسته چکش لاستیکی 1

دسته چکش لاستیکی

yes
دسته پلاستیکی سوهان 1

دسته پلاستیکی سوهان

yes
گیره صحرایی 1

گیره صحرایی

yes
نگهدارنده سنبه 1

نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی

yes
نگهدارنده تایپ ماشینی 1

نگهدارنده تایپ ماشینی

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک بدون درب جانبی

کمد کشودار سبک کار بدون درب جانبی

yes
دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن

دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن مدل JP 2010

yes
سوهان مهندسی تخت 1

سوهان مهندسی تخت

yes
سوهان دقیق ذوزنقه ای 1

سوهان دقیق ذوزنقه ای

yes
جعبه پلاستیکی ABS

جعبه پلاستیکی ABS

yes
آویز C شکل

آویز C شکل

yes
باربر با دیواره های جانبی

باربر با دیواره های جانبی

yes
قلم سرپهن با مقطع بیضی

قلم سرپهن با مقطع بیضی

yes
کابل لخت کن چاقویی 1

کابل لخت کن چاقویی

yes
پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی 1

پایه اتصال متحرک گیره لوله رومیزی

yes
کمان اره مویی 1

کمان اره مویی

yes
سنبه پین

سنبه پین

yes
باربر حمل کپسول گاز 1051

باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۱

yes
مجموعه آچار های آلن با غلاف پلاستیکی

مجموعه آچار های آلن با غلاف پلاستیکی

yes
سنبه پین با دنباله آجدار

سنبه پین با دنباله آجدار

yes
اهرم صافکاری 2010 1

اهرم صافکاری ۲۰۱۰

yes
دسته و گوه چکش پوسته زدا 1

دسته و گوه چکش پوسته زدا

yes
سنبه تی شکل 1

سنبه تی (T) شکل

no
سندان دستی 2610 1

سندان دستی ۲۶۱۰

yes
سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری 1

سوهان تیزکننده سه گوش ماشینی اره نواری

yes
چکش صافکاری 2010

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌‌۲۰۱۰

yes
فک پلاستیکی گیره رومیزی 1

فک پلاستیکی گیره رومیزی

yes
قلاب افقی بشکه

قلاب افقی بشکه

yes
چکش درودگری 1

چکش درودگری (با آهنربا)

yes
آچار فرانسه 1

آچار فرانسه

yes
قلم کاردی

قلم کاردی

yes
فازمتر بلند 1

فازمتر بلند

yes
سنبه دستی پرچ کاری

سنبه دستی پرچ کاری

yes
سوهان دقیق ستونی باریک 1

سوهان دقیق ستونی باریک

yes
چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی 1

چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی

yes
انبردست ظریف کاری 1

انبردست ظریف کاری

yes
باربر سه وضعیته 1

باربر سه وضعیته

yes
پیچ گوشتی چهارسو 1

پیچ گوشتی چهار سو

yes
باربر حمل بشکه

باربر حمل بشکه ۴۰۲۱

yes
باربر با دسته های مایل جانبی

باربر با دسته های مایل جانبی

yes
سوهان چوب ساب تخت 1

سوهان چوب ساب تخت

yes
دسته و گوه چکش پوسته زدا جوش 1

دسته و گوه چکش پوسته زدای جوش

yes
باربر با چهار دیواره چوبی

باربر با چهار دیواره چوبی

yes
دسته و گوه چکش مسی 1

دسته و گوه چکش مسی

yes
دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

دسته و گوه پتک صلیبی (سنگ شکن)

yes
پایه اتصال متحرک گیره رومیزی 1

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

yes
جا قلمی

جا قلمی

yes
تبر 1

تبر

yes
سندان دستی 2810 1

سندان دستی ۲۸۱۰

yes
سوهان تیزکننده لوزی 1

سوهان تیزکننده لوزی ( دو دم)

yes
طاقچه

طاقچه

yes
محافظ دست ویژه قلم ها 1

محافظ دست ویژه قلم ها

yes
روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر 1

روکش پلاستیکی فک آچار لوله گیر

yes
کیف قلم ها و سنبه ها 1

کیف قلم ها و سنبه ها

yes
سنبه تنظیم

سنبه تنظیم

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 85 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 85 سانتی متر

yes
اهرم چرخ دار

اهرم چرخدار

yes
مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

yes
چکش صافکاری 2210 1

چکش صافکاری 2210

yes
پرس مارک زنی دستی

پرس مارک زنی دستی

yes
سوهان دقیق دم ماهی 1

سوهان دقیق دم ماهی

yes
پایه گردان گیره رومیزی 1

پایه گردان گیره رومیزی

yes
اهرم صافکاری 2810 1

اهرم صافکاری 2810

yes
کابل لخت کن قلاب دار 1

کابل لخت کن قلاب دار

yes
تابلوی نمایش ابزار 1

تابلوی نمایش ابزار

yes
دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده - روانکار

دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد خنک کننده-روانکار مدل JP1010

yes
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 1

چکش مهندسی با دسته پلاستیکی

yes
کارپاک

کارپاک

yes
دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
نگهدارنده کولت 1

نگهدارنده کولت TD 1010

yes
چکش مسی

چکش مسی

yes
تیغه مفتولبر 1

تیغه مفتولبر

yes
سندان دستی 3010 1

سندان دستی ۳۰۱۰

yes
باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

yes
فک ثابت و پین آچار شلاقی 1

فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

yes
تنظیم کننده حرارتی 1

تنظیم کننده حرارتی

yes
سوهان نعل اسب 1

سوهان نعل بندی اسب

yes
نگهدارنده سنبه تی شکل 1

نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

yes
باربر با یک دیواره توری

باربر با یک دیواره توری

yes
سندان ظریفکاری 1

سندان ظریف کاری

yes
چکش صافکاری 3010 1

چکش صافکاری 3010

yes
هویه مسی 1

هویه مسی

yes
تیغه سوهان موج گیر بدنه خودرو 1

تیغه سوهان موجگیر بدنه خودرو

yes
مجموعه سنبه شماره کوب 1

مجموعه سنبه های شماره کوب

yes
صندلی کارگاهی 1

صندلی کارگاهی

yes
چکش صافکاری 2410 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۴۱۰

yes
باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

yes
باربر با چهار دیواره توری ( سبدی )

باربر با چهار دیواره توری (سبدی)

yes
سوهان دقیق ستونی بسیار باریک 1

سوهان دقیق ستونی بسیار باریک

yes
آسان بر ثابت شش چرخ

آسان بَر ثابت شش چرخ

yes