سوهان تیزکننده سه گوش کوچک

سوهان تیزکننده سه گوش کوچک 1
  • دسته بندی: سوهان های تیزکننده

  • این سوهان ها برای تیز کردن دندانه های اره دیسکی، اره نواری و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
  • توجه! تیغه اره هایی که دارای دندانه های سخت شده هستند، بوسیله این سوهان ها قابل تیز شدن نمی باشند.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

تیغه سوهان سطح فلز 1

تیغه سوهان سطح فلز

پیچ گوشتی چهارسو 6

پیچ گوشتی چهارسو - دسته دو جزئی (مدل 2)

چکش صافکاری 3010 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۳۰۱۰

تیغه اره آهن بر و مینی اره

تیغه اره آهن بر و مینی اره

سنبه سفارشی 1

سنبه سفارشی

سندان ظریفکاری 1

سندان ظریف کاری

چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری 2810

مهارکش دوسرچشمی 1

مهارکش دو سر چشمی

اهرم میخ کش 1

اهرم میخ کش

میز کار ترکیبی 1

میزکار ترکیبی

تیغه اره مویی 1

تیغه اره موئی

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی 1

پایه اتصال متحرک گیره رومیزی

پایه چوبی سنبه پین 1

پایه چوبی سنبه پین

جک ناخنی

جک ناخنی

سوهان دقیق تخت نوک تیز 1

سوهان دقیق تخت نوک تیز

159