فازمتر کوتاه

فازمتر 1
  • دسته بندی: فازمتر

  • در محدوده ولتاژی 110 الی 230 ولت قابل استفاده است.
  • جهت استفاده در دمای 10- الی 50+ درجه سانتی گرادمناسب است.
  • محدوده فرکانس : 50 الی 500 هرتز


نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

نگهدارنده تایپ دستی 1

نگهدارنده تایپ دستی

دسته و گوه چکش سرگرد 1

دسته و گوه چکش سرگرد

قالب تنه 2410 1

قالب تنه ۲۴۱۰

قلم بنایی با مقطع بیضی

قلم بنایی با مقطع بیضی

هویه مسی 1

هویه مسی

سنبه پین

سنبه پین

اهرم چرخ دار

اهرم چرخدار

دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلاف دار

مجموعه کامل دسته چکش مهندسی غلافدار

مهارکش دوسرقلاب 1

مهارکش دو سر قلاب

سندان ظریفکاری 1

سندان ظریف کاری

چکش پوسته زدا جوش 1

چکش پوسته زدای جوش

برس سوهان 1

برس سوهان

سوهان مهندسی گرد 1

سوهان مهندسی گرد

سوهان مهندسی سه گوش 1

سوهان مهندسی سه گوش

1595