سوهان تیزکننده لوزی ( دو دم)

سوهان تیزکننده لوزی 1
  • دسته بندی: سوهان های تیزکننده

  • این سوهان ها برای تیز کردن دندانه های اره دیسکی، اره نواری و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
  • توجه! تیغه اره هایی که دارای دندانه های سخت شده هستند، بوسیله این سوهان ها قابل تیز شدن نمی باشند.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

سنبه نشان

سنبه نشان

مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

هویه مسی 1

هویه مسی

میخ بست 1

میخ بست

قلم گرد 1

قلم سرتخت با مقطع گرد

چکش پوسته زدا جوش 1

چکش پوسته زدای جوش

باربر جعبه ای دو طبقه

باربر جعبه ای دو طبقه

سوهان دقیق تخت 1

سوهان دقیق تخت

سوهان دقیق نیمگرد 1

سوهان دقیق نیمگرد

آچار چرخ 1

آچار چرخ

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

باربر پله 1

باربر پله

مهارکش دوسرقلاب 1

مهارکش دو سر قلاب

چکش صافکاری 2810 1

چکش صافکاری 2810

آویز قلم ها و سنبه ها 1

آویز قلم ها و سنبه ها

165