تیغه مفتولبر

تیغه مفتولبر 1
  • دسته بندی:

  نظرات خود را برای ما ارسال کنید

  captcha code
  not comment

  تا کنون پیامی ثبت نشده است

  سایر محصولات

  قفسه

  قفسه

  سوهان مهندسی نیمگرد 1

  سوهان مهندسی نیمگرد

  دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

  دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

  سوهان دنده اینچی 1

  سوهان دنده اینچی

  آچار آلن بلند 1

  آچار آلن فوق بلند

  کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

  کمد ایستاده ابزار با دو کشو و یک طبقه میانی با دیواره مشبک

  سوهان دقیق تخت نوک تیز 1

  سوهان دقیق تخت نوک تیز

  باربر با دو دیواره توری

  باربر با دو دیواره توری

  چکش میخ کش 1

  چکش میخ کش

  نگهدارنده تایپ ماشینی 1

  نگهدارنده تایپ ماشینی

  سوهان آلومینیوم ساب 1

  سوهان آلومینیوم ساب

  کیف کمری ابزار 1

  کیف کمری ابزار

  نگهدارنده پیچ گوشتی 1

  نگهدارنده پیچ گوشتی

  فک ثابت و پین آچار شلاقی 1

  فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

  کیف سنبه های خارج کننده و نشان 1

  کیف سنبه های خارج کننده و نشان

  557