سنبه تنظیم

  • از فولاد‌های آلیاژی کروم – وانادیوم ساخته می‌شوند.
  • نوک سنبه‌ها سنگ خورده و پولیش می‌شوند.
  • کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
  • قسمت چکش‌خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند.
  • بدنه سنبه‌ها رنگ یا آبکاری می‌شود.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می‌شوند.
  • از این ابزار جهت هم محورکردن دو سوراخ استفاده می‌شود.
  • این ابزار در مقطع گرد ساخته شده و شکل هندسی سر آن مخروطی است.


دانلود کاتالوگ قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر (d2 (mm (d1 (mm وزن (gr) تعداد در بسته (L (mm (C (mm قیمت (ریال) خرید
LN 1210 12 5 110 12 180 110 770,000 -
LN 1310 13 6 150 12 200 120 840,000 -
LN 1610 16 8 220 12 200 130 890,000 -
LN 2010 20 9 340 12 200 130 1,008,000 -
LN 8010 ... 5 - 6 - 8 - 9 ... 1 (مجموعه) ... ... 3,509,000 -

سوال تصادفی 12 + 3 =