قلم شیارزنی

  • از فولادهای آلیاژی کروم – وانادیم ساخته می‌شوند.
  • نوک قلم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ‌ زنی می‌شوند.
  • کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
  • قسمت چکش‌خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند.
  • بدنه قلم‌ها رنگ می‌شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می‌شوند.


دانلود کاتالوگ قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر وزن (gr) (L (mm (a (mm (S (mm قیمت (ریال) خرید
LG 0210 75 150 2 10 463,000
LG 0310 80 150 3 10 463,000
LG 0410 85 150 4 10 463,000
LG 0510 85 150 5 10 463,000
LG 0610 90 150 6 10 463,000

سوال تصادفی 6 + 13 =