کیف سنبه های پین

این مجموعه حاوی:
•    سنبه پین قطر 3 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 4 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 5 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 6 میلی‌متر با مقطع هشت پر 10
•    سنبه پین قطر 8 میلی‌متر با مقطع هشت پر 12
•    سنبه پین قطر 10 میلی‌متر با مقطع هشت پر 12


دانلود کاتالوگ قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر قیمت (ریال) خرید
LH 9610 1,718,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!


سوال تصادفی 3 + 11 =