گازانبر ساختمانی (آرماتور بندی)

  • از فولاد کربنی تولید و تماماً آهنگری شده اند.
  • تماماً سختکاری شده و لبه های برنده مجدداً به روش القایی سخت کاری موضعی می شوند.
  • سطوح سر انبرها سنگ‌ زنی می شوند.
  • بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14058 ساخته می شوند.


دانلود کاتالوگ ابزارآلات برشکاری
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر وزن (gr) (L2 (mm (L1 (mm (W (mm (T (mm قیمت (ریال) خرید
SI 2010 410 17 250 36 25 631,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

سوال تصادفی 9 + 3 =