سنبه سفارشی

سنبه سفارشی 1
  • دسته بندی: سنبه های مارک زنی و نگهدارنده ها

  • این سنبه ها طبق سفارش مشتری برای کاربرد های دستی و ماشینی طراحی می شوند.
  • بر اساس سفارش، کلمات، عبارات یا ترکیب کاراکترهای لاتین، با اندازه های مورد نیاز و نوع فونت دلخواه بر روی بلوک های یک تکه قابل تحویل هستند.
  • امکان ساخت و ارائه سنبه های سفارشی اعداد و حروف فارسی، بر اساس فونت های فارسی مناسب عملیات مارک زنی، وجود دارد.
  • شایان ذکر اینکه کلمات و عبارات فارسی بر روی سنبه های یک تکه تولید می شوند.

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

چکش پوسته زدا جوش 1

چکش پوسته زدای جوش

سنبه تنظیم پرچ

سنبه تنظیم پرچ

آسان بر گردان چهار چرخ

آسان بَر گردان چهار چرخ

فک ثابت و پین آچار شلاقی 1

فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی

دسته و گوه چکش سرگرد 1

دسته و گوه چکش سرگرد

انبر قفلی سیم چین 1

انبرقفلی سیم چین

دسته و گوه چکش پوسته زدا جوش 1

دسته و گوه چکش پوسته زدای جوش

سوهان مهندسی تخت 1

سوهان مهندسی تخت

مجموعه تایپ دستی اعداد

مجموعه تایپ دستی اعداد

شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

شماره زن غلطکی با پین قفل کننده

باربر حمل بشکه 4020 1

باربر حمل بشکه ۴۰۲۰

قالب تنه 2210 1

قالب تنه ۲۲۱۰

نگهدارنده سنبه تی شکل 1

نگهدارنده مخصوص سنبه های تی شکل

سنبه خارج کننده

سنبه خارج کننده

سوهان دقیق گرد 1

سوهان دقیق گرد

1529