سنبه سفارشی

سنبه سفارشی 1
  • دسته بندی: سنبه های مارک زنی و نگهدارنده ها

  • این سنبه ها طبق سفارش مشتری برای کاربرد های دستی و ماشینی طراحی می شوند.
  • بر اساس سفارش، کلمات، عبارات یا ترکیب کاراکترهای لاتین، با اندازه های مورد نیاز و نوع فونت دلخواه بر روی بلوک های یک تکه قابل تحویل هستند.
  • امکان ساخت و ارائه سنبه های سفارشی اعداد و حروف فارسی، بر اساس فونت های فارسی مناسب عملیات مارک زنی، وجود دارد.
  • شایان ذکر اینکه کلمات و عبارات فارسی بر روی سنبه های یک تکه تولید می شوند.

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

تایر لور

تایر لور

باربر با دیواره های جانبی

باربر با دیواره های جانبی

سنبه پین با دنباله آجدار

سنبه پین با دنباله آجدار

تبر 1

تبر

سوهان دقیق گرد 1

سوهان دقیق گرد

مجموعه کامل تایپ دستی 1

مجموعه کامل تایپ دستی اعداد و حروف

سنبه پین

سنبه پین

سیستم هدایت مواد روانکار

سیستم‌های هدایت مواد روانکار ½ اینچ

سنبه تایپ 1

سنبه های تایپ حروف و اعداد

تیشه بنایی

تیشه بنایی

باربر با دو دیواره چوبی

باربر با دو دیواره چوبی

سیستم های هدایت مواد روانکاری 1/4 اینچ

سندان دستی 1810 1

سندان دستی ۱۸۱۰

سوهان مهندسی تخت 1

سوهان مهندسی تخت

سوهان چوب ساب نیمگرد 1

سوهان چوب ساب نیمگرد

1529