سوهان چوب ساب تخت

سوهان چوب ساب تخت 1
  • دسته بندی: سوهان های چوب ساب

  • این سوهان ها جهت سوهان کاری در صنایع چوب و درودگری به کار می روند.
  • از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند.
  • کاملاً سخت کاری می شوند.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355 تولید می شوند.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

captcha code
not comment

تا کنون پیامی ثبت نشده است

سایر محصولات

جا قلمی

جا قلمی

باربر ویژه بارهای بلند 1

باربر ویژه بارهای بلند

دسته سوهان موجگیر بدنه خودرو

دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو

سوهان مهندسی نیمگرد 1

سوهان مهندسی نیمگرد

تبرچه

تبرچه

سندان دستی 3010 1

سندان دستی ۳۰۱۰

سندان آهنگری 1

سندان آهنگری

قالب تنه 2210 1

قالب تنه ۲۲۱۰

کمان اره مویی 1

کمان اره مویی

سوهان دقیق گرد 1

سوهان دقیق گرد

سوهان سطح فلز 1

سوهان سطح فلز

چکش صافکاری 2610 1

چکش صافکاری ‌‌‌‌‌۲۶۱۰

جعبه پلاستیکی ABS

جعبه پلاستیکی ABS

فک منشوری گیره رومیزی 1

فک منشوری گیره رومیزی

گازانبر ساختمانی 1

گازانبر ساختمانی (آرماتور بندی)

176