بستن
فیلتر محصولات
کیف ابزار برزنتی 1

کیف ابزار برزنتی

yes
صندلی کارگاهی 1

صندلی کارگاهی

yes
تابلوی نمایش ابزار 1

تابلوی نمایش ابزار

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1/5 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1.5 متر

yes
جعبه پلاستیکی ABS

جعبه پلاستیکی ABS

yes
جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی

yes
صفحات مشبک

صفحات مشبک

yes
کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با سه طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

کمد ایستاده ابزار با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

yes
کمد ایستاده ابزار با دو کشو بدون دیواره و سه طبقه میانی

کمد ایستاده ابزار با دو کشو و یک طبقه میانی با دیواره مشبک

yes
کمد لباس کار

کمد لباس کار

yes
نگهدارنده کولت 1

نگهدارنده کولت TD 1010

yes
میزکار ساده 1

میزکار ساده

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 7 - ارتفاع 1 متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 7 ، ارتفاع 1 متر

yes
پانل چوبی 1

پانل چوبی (جهت رویه میزکار)

yes
استند ابزار 1

استند ابزار به همراه آویز

yes
نگهدارنده کولت 3

نگهدارنده کولت TD 1011

yes
ابر لاستیکی 1

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمد های کشودار)

yes
صندوق ابزار

صندوق ابزار

yes
میز کار ترکیبی 1

میزکار ترکیبی

yes
نگهدارنده کولت 5

نگهدارنده کولت TD 1012

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 92 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 92 سانتی متر

yes
آویز تک شاخه مورب

آویز تک شاخه مورب

yes
سینی ABS

سینی ABS (جهت رویه کمدهای کشودار سری ۵)

yes
کیف کمری ابزار 1

کیف کمری ابزار

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 85 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 85 سانتی متر

yes
آویز دو شاخه

آویز دو شاخه

yes
دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضای داخل کشوها)

yes
محفظه نگهدارنده کولت

محفظه نگهدارنده کولت

yes
کمد کشودار سنگین کار سری 5 - ارتفاع 67 سانتی متر

کمد کشودار سنگین کار- سری 5 ، ارتفاع 67 سانتی متر

yes
آویز C شکل

آویز C شکل

yes
سطل زباله 1

سطل زباله

yes
پالت طبقاتی رومیزی

پالت طبقاتی رومیزی

yes
پایه

پایه

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک بدون درب جانبی

کمد کشودار سبک کار بدون درب جانبی

yes
قفسه

قفسه

yes
طاقچه

طاقچه

yes
چرخ ابزار براده برداری

چرخ ابزار براده برداری و CNC

yes
نگهدارنده پیچ گوشتی 1

نگهدارنده پیچ گوشتی

yes
کمد ابزار CNC

کمد ابزار CNC

yes
کمد کشودار سبک کار متحرک با درب جانبی

کمد کشودار سبک کار با درب جانبی

yes
کمد کشودار تعمیرگاهی

کمد کشودار تعمیرگاهی

yes
نگهدارنده آچار 1

نگهدارنده آچارها

yes