کیف قلم ها و سنبه ها

این مجموعه حاوی:
•    قلم سرتخت با مقطع هشت پر 10 و طول 125 میلی‌متر
•    قلم سرتخت با مقطع هشت پر 12 و طول 150 میلی‌متر
•    قلم صلیبی با مقطع هشت پر 10 و طول 125 میلی‌متر
•    سنبه نشان قطر 4 با مقطع هشت پر 10 با طول 120 میلی‌متر
•    سنبه خارج کننده قطر 3 با مقطع هشت پر 10 با طول 120 میلی‌متر
•    سنبه خارج کننده قطر 4 با مقطع هشت پر 10 با طول 120 میلی‌متر


دانلود کاتالوگ قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر قیمت (ریال) خرید
LA 9610 1,539,000
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!


سوال تصادفی 12 + 4 =