سنبه پین

  • از فولاد‌های آلیاژی کروم – وانادیوم ساخته می‌شوند.
  • نوک سنبه‌ها سنگ خورده و پولیش می‌شوند.
  • کاملاً سخت‌کاری می‌شوند.
  • قسمت چکش‌خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند.
  • بدنه سنبه‌ها رنگ یا آبکاری می‌شود.
  • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می‌شوند.
  • این ابزار با توجه به شکل ظاهریش عمدتاً برای خارج کردن و موقعیت دادن به پین ها و سوراخ کردن ورق‌های نازک به کار گرفته می‌شود.
  • از این ابزار می‌توان در تعمیرگاه‌ها، قالبسازی‌ها و ... بهره گرفت.


دانلود کاتالوگ قلم ها، سنبه ها و اهرم ها
به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر وزن (gr) تعداد در بسته (L2 (mm (L1 (mm (d (mm (S (mm قیمت (ریال) خرید
LH 1010 65 20 30 150 2 10 264,000
LH 1210 65 20 40 150 3 10 264,000
LH 1410 65 20 50 150 4 10 264,000
LH 1610 70 20 50 150 5 10 264,000
LH 1810 75 20 50 150 6 10 264,000
LH 2010 105 20 50 150 7 12 331,000
LH 2210 110 20 50 150 8 12 331,000
LH 2410 115 20 50 150 9 12 331,000
LH 2610 125 20 50 150 10 12 331,000
LH 8010 ..... 1(مجموعه) ... ... 5 - 10 ... 1,850,000
LH 8210 ..... 1(مجموعه) ... ... 3 - 8 ... 1,716,000
LH 8410 ..... 1 (مجموعه) ... ... 2 - 8 ... 1,646,000

سوال تصادفی 5 + 5 =